Frykter økt kriminalitet på «nye Flesland»

Derfor skal Vest politidistrikt åpne en egen politistasjon på flyplassen, inspirert av Gardermoen.

Nye Bergen Lufthavn Flesland skal stå ferdig i 2016

FÅR POLITISTASJON: – Nå er Flesland etter hvert så stor i form av trafikkmengde at vi synes at også Flesland bør få en sånn type enhet, og du kan godt sammenligne med Gardermoen, selv om de er en del større enn oss, sier politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad.

Foto: NSW Arkitekter & Planleggere AS

Fredag ble det klart at politidirektør Odd Reidar Humlegård legger ned 126 politistasjoner og lensmannskontorer i Norge. Men vedtaket innebærer ikke bare nedleggelser.

På Bergen lufthavn opprettes det en ny politistasjon. Den blir inspirert av politistasjonen på Gardermoen.

– Ja, det kan du godt si. Nå er Flesland etter hvert så stor i form av trafikkmengde at vi synes at også Flesland bør få en sånn type enhet, og du kan godt sammenligne med Gardermoen, selv om de er en del større enn oss, sier politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad.

Kaare Songstad

ÅPNER NY STASJON: Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Det har blitt mer av de vanlige politioppgavene

I dag kan reisende henvende seg til politivakten i tredje etasje i terminalen. Til høsten åpner den nye terminalen på flyplassen, noe som vil gi økt kapasitet i antall reisende.

Det er også en del av grunnen til at det opprettes en egen politistasjon, men Songstad sier de har sett behovet allerede.

– Vi har mye polititjeneste der oppe fra før, i form av grensekontroll og andre aktiviteter. Det som nå skjer er at vi får en ressursøkning på Flesland på grunn av mer aktivitet der oppe. Vi ser at det har blitt mer av de vanlige, løpende politioppgavene. Nå formaliserer vi det og lager et eget tjenestested der oppe, slik at de som jobber der også får en mer fast forankring til Flesland som arbeidsplass, sier politimesteren.

Han sier det foreløpig er uklart hvor mange som skal jobbe på den nye politistasjonen, og når den opprettes formelt.

– Den nye terminalen skal jo være i aktivitet fra september, så er det ikke helt sikkert når vi kommer opp og går med nytt tjenestested, sier Songstad.

Nye Flesland terminal
Foto: Avinor

Forventer mer å gjøre for politiet

Humlegårds vedtak er i tråd med det Songstad anbefalte. Da han ga sin tilråding til ny struktur i Vest, viste Songstad også til at Bybanen skal gå til flyplassen da ha omtalte Flesland-stasjonen i en pressemelding:

– Da Nesttun og Lagunen ble endestoppsteder, medførte det en økning i kriminaliteten. Politiet må uansett være til stede ved Bergen lufthavn på grunn av passkontroller i Schengen-samarbeidet. I tillegg forventes det en økning i tradisjonelle politigjøremål i form av ordens- og etterforskningsoppgaver. Politiet har allerede lokaler på lufthavnen med muligheter for publikumsekspedisjon som samlet sett gjør det naturlig å lokalisere en politistasjon ved lufthavnen.