Utviklingshemmede ble nektet hjelp til å søke om penger til ferie

Fra øverste hold ble ansatte i Bergen kommune instruert til å «ikke kopiere eller skrive ut» skjemaene utviklingshemmede trengte for å søke feriestøtte.

Dirk Martin Nijs og Kristin Nijs

– TRIST: – Alle trenger et avbrekk fra hverdagen, det vet vi jo selv. Men de aller fleste utviklingshemmede er helt avhengige av andre for å komme seg noe sted, sier Kristin Nijs, søsteren til Dirk Martin Nijs, som i fjor ikke fikk dra på ferie. Bildet er tatt i mars 2016.

Foto: Siri Løken / NRK

– Jeg opplever dette som et forsøk på å sabotere for dem som skal søke om disse midlene, fastslår lederen for helse- og omsorgskomiteen, Mikkel Grüner.

NRK har forelagt SV-politikeren en e-post som 3. april i år går ut fra byrådsavdelingen for helse og omsorg i Bergen kommune. Den blir sendt til lederne for botjenester for utviklingshemmede i bydelene.

Målet er å informere bofellesskapene om at de utviklingshemmede nå vil motta et brev med informasjon om hvordan de kan søke om økonomisk støtte til å reise på ferie.

Men e-posten inneholder også klare formaninger om hvordan de ansatte i bofellesskapene skal opptre:

Personalet skal ikke hjelpe de utviklingshemmede med å kopiere eller skrive ut søknadsskjemaene, er blant instruksjonene som understrekes.

Bystyrets komiteleder er langt fra alene om å reagere på formuleringen.

– Ikke skrive ut søknadsskjema? Hva er det for noe? Hva er det for en ting å skrive? Hvilket signal gir dette, spør Høyres fraksjonsleder i komiteen, Jana Midelfart Hoff.

– Dette blir jeg skikkelig lei meg av å høre, sier Hoff, etter å ha fått e-posten referert.

Feriemidlene er i år en «privat» sak for den enkelte beboer.

Bergen kommunes interne e-post
Jana Midelfart Hoff (H)

– FEIL SIGNAL: – Dette gir et helt feil signal til de psykisk utviklingshemmede, og ikke minst de pårørende som står på i årevis for at de skal ha et godt liv, sier Jana Midelfart Hoff (H) i komité for helse og sosial i Bergen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– En «privat» sak

NRK har tidligere laget flere saker om feriereisene til utviklingshemmede i Bergen.

I fjor ble reglene gjort like for psykisk utviklingshemmede enten de bor hjemme eller i bofellesskap. Fordi de som bor i bofellesskap må ha flere ledsagere med seg på ferieturene enn før, ble turene langt dyrere, opp i over 100.000 kroner for en reise.

For å bøte på dette, finnes det en ordning der de utviklingshemmede kan søke om tilskudd til ferien, gjennom det kommunen kaller «feriemidler».

egne nettsider opplyser kommunen at søknadsskjemaene kun sendes ut som brev i posten til utviklingshemmede. Først må de imidlertid ha samtykket skriftlig til å motta brevet.

Når de utviklingshemmede så mottar konvolutten med søknadsskjemaet, viser den interne e-posten NRK har fått se at personalet instrueres til ikke å hjelpe til:

«Feriemidlene er i år en «privat» sak for den enkelte beboer. Det vil si at søknadene ikke skal gå via bofellesskapene eller resultatenhetene», skriver kommunen.

Byrådsavdelingen viser videre til retningslinjene sine om at det er vergene som skal planlegge feriereisene, samt reglene som ble vedtatt i fjor.

«Alle som kvalifiserer til feriemidler skal sikres likebehandling uavhengig av boform. Personalet kan derfor ikke kopiere eller skrive ut søknadsskjema».

E-post fra byrådsavdelingen om ferier for psykisk utviklingshemmede i Bergen

FÅR SI AT DET ER KOMMET EN KONVOLUTT: Denne e-posten ble 3. april 2017 sendt fra byrådsavdelingen til bydelsavdelingene for botjenester for utviklingshemmede i Bergen.

Foto: NRK

– Kan tolkes som om de vil spare penger

Hoff reagerer sterkt både på innholdet i e-posten i seg selv, og ikke minst signalet det sender.

– Jeg synes det er veldig rart å sende en slik e-post. Vi får bare håpe det handler om veldig dårlig kommunikasjon. Hvis man virkelig mener det som står der, er vi helt på feil vei, mener Høyre-politikeren.

– Da er de psykisk utviklingshemmede nærmest blitt en «reduksjonspost», der de skal koste så lite som mulig, og tjenestene være så begrensede som mulig, konstaterer Hoff.

Hun antyder at intensjonen bak instruksjonene er å spare penger, ved at kommunen med dette vil motta færre søknader om feriemidler.

– Det er i så fall stikk i strid med det byrådet tidligere har sagt. Men det kan tolkes slik. Og det gir et helt feil signal til de psykisk utviklingshemmede, og ikke minst de pårørende som står på i årevis for at de skal ha et godt liv, sier Hoff.

Komiteleder Grüner mistenker også et økonomisk motiv fra byrådsavdelingen.

– Man kan nesten få inntrykk av at man egentlig ikke ønsker at folk skal søke på disse feriemidlene. Det er det som gjør at jeg opplever dette som sabotasje, sier han.

– Hvis man virkelig ønsker å likebehandle dem som bor i bofellesskap og dem som bor i foreldrehjem, så er ikke løsningen å ikke legge godt til rette for dem som bor i bofellesskap. Løsningen er å sørge for at alle får god informasjon, og den hjelpen de trenger til å søke på disse midlene, mener SV-politikeren.

Dirk Martin på ferie

FERIE: – Han spurte jo til det kjedsommelige om han ikke skulle ut og fly snart, ut og reise på ferie, sier Kristin Nijs. Her er broren Dirk Martin Nijs på ferie i 2015. I fjor ble det ingen tur. Dirk Martin Nijs døde 23. mars i år. Bildene er brukt med godkjennelse fra familien.

Foto: Privat

Pårørende: – Alle trenger et avbrekk fra hverdagen

Kristin Nijs har i mange år fulgt opp sin nå avdøde bror, Dirk Martin, mens han bodde i bofellesskap for utviklingshemmede. Da kommunen i fjor vurderte å kutte ferieturene helt, sto hun frem hos NRK og fortalte om hvor mye de betød for broren.

– Han spurte jo til det kjedsommelige om han ikke skulle ut og fly snart, ut og reise på ferie. Men det ble ikke noen tur i fjor. Det var så mye frem og tilbake med regelverket, sier Nijs i dag.

Dirk Martin hadde en hjertefeil, og døde 23. mars i år, 52 år gammel. Søsteren engasjerer seg fortsatt for tjenestene til de psykisk utviklingshemmede, og ikke minst for de ansatte i bofellesskapene.

– Alle trenger et avbrekk fra hverdagen, det vet vi jo selv. Men mens vi som er friske kan snøre på oss skoene og gå en tur på Ulriken, er jo de aller fleste utviklingshemmede helt avhengige av andre for å komme seg noe sted. Jeg kjenner flere som jobber i bofellesskap som sier at de utviklingshemmede blir misfornøyde og vanskeligere å håndtere når de ikke får dra på ferie, sier Nijs.

E-posten fra byrådsavdelingen til bofellesskapene beskriver hun som «trist».

– Det virker jo som om de absolutt vil spare de pengene, at de ikke ønsker at folk skal få dra, synes Nijs.

Kari Elster Moen

– UFORSTÅELIG: – Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal være mulig å yte den hjelpen når det er så viktig for den det gjelder, sier Kari Elster Moen i Norsk forbund for utviklingshemmede i Bergen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Forbund: – Viktig for den det gjelder

Ansatte i bofellesskap er for mange psykisk utviklingshemmede deres nærmeste omsorgsperson, påpeker Kari Elster Moen i Norsk forbund for utviklingshemmede i Bergen.

Når kommunen overlater til vergen å gjennomføre hele ferieplanleggingen og søknadsprosessen, vanskeliggjør det prosessen betydelig, mener hun.

– Det blir veldig vanskelig når det blir så firkantet. Retningslinjene tolkes som at man ikke kan få hjelp til å søke om å få penger til ferie, sier Moen.

Vergen må i tillegg til billett- og hotellbestilling for den utviklingshemmede og de ansatte, sørge for at reisen er i tråd med alle relevante lovverk, og kommunens reglement og turnusordninger. I år gikk fristen for å søke ut 18 virkedager etter at brevet til de utviklingshemmede ble postlagt.

– Når du bor i et bofellesskap er du ofte avhengig av omsorgen du får fra de ansatte der du bor. Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal være mulig å yte den hjelpen når det er så viktig for den det gjelder, sier Moen.

Mikkel Grüner

SKAL ARRANGERE HØRING: – Det er uheldig hvis ikke helsebyråden vet hva hennes egen administrasjon holder på med, sier leder for komité for helse og sosial, Mikkel Grüner (SV).

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Etter å ha sett hvordan byrådsavdelingen ordlegger seg overfor bofellesskapene, tar komitemedlem Jana Midelfart Hoff til orde for å føre ansvaret for feriene tilbake fra vergene til de ansatte.

– Vergene skal i hovedsak ta seg av det økonomiske. Forventer man at de skal sette seg ned med de utviklingshemmede i fem minutter og liksom skjønne hvilke ønsker og behov de har når det gjelder ferie? Det blir helt feil. Da mister jo boligen hovedfunksjonen sin. Det skal være et hjem, sier Hoff.

– Jeg ville syntes det ville vært veldig rart hvis noen andre skulle komme og planlegge ferien for meg og min familie, illustrerer hun.

Byråden: – Intensjonen er god

Helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) er øverste politiske ansvarlige for e-posten som gikk ut fra byrådsavdelingen til bofellesskapene.

Hun påpeker at kommunen, uten at det er lovpålagt, har valgt å si ja til at ansatte kan dra som ledsagere på ferie med utviklingshemmede.

– Det som er helt klart, er at kommunen skal strekke seg langt for at de skal få mulighet til å reise på ferie. Det skal skje på rimeligst mulig måte, og vi skal være fleksible. Og det skal være utgangspunktet for vår kommunikasjon også, sier Gåskjenn.

– I skrivet fra byrådsavdelingen til bofellesskapene er det understreket at søknadene ikke skal gå via bofellesskapene eller resultatenhetene, at personalet ikke skal skrive ut eller kopiere søknadsskjemaer, og at det er vergene, og ikke personalet, som må ivareta søknadene om feriemidler. Hva synes du det signaliserer?

– Jeg tenker at intensjonen i utgangspunktet er god. At det er brukerens behov som skal være i sentrum. Men det kan godt være at formuleringene som har gått ut ikke fremstår som veldig fleksible.

Vigdis Anita Gåskjenn

– SKAL STREKKE OSS: – Det er helt opplagt at vi skal strekke oss. Hvis det er noe som går ut fra oss av informasjon, som fremstår å være i strid med det jeg sier, så justerer vi oss, sier byråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF).

Foto: Jon Bolstad / NRK

Varsler intern oppvask

Byråden sier hun opplever at kommunens ansatte ønsker å «være gode på ferie» og bidra med god veiledning. Hun forklarer bakgrunnen for e-posten med at det er brukerens individuelle behov og ønsker som skal være utgangspunktet.

– Det er viktig at det er bruker og verge, eller pårørende, som sammen planlegger, og tenker ut hvor de ønsker å dra, og på hvilken måte. Men det er helt opplagt at vi skal strekke oss, og vi må selvfølgelig se på hvordan vi formulerer oss. Hvis det er noe som går ut fra oss av informasjon, som fremstår å være i strid med det jeg sier, så justerer vi oss, sier Gåskjenn.

Byråden sier hun ikke kjenner til bakgrunnen for at for eksempel formuleringen om at de ansatte ikke skal skrive ut eller kopiere søknadsskjemaer er valgt.

– Jeg vil ta en runde internt i forhold til det, naturlig nok. Hvis noe av det som har gått ut herfra fremstår som unødvendig rigid, så justerer vi oss, sier Gåskjenn.

Grüner i SV mener administrasjonen i byrådsavdelingen flere ganger i den inneværende byrådsperioden har vist seg som «egenrådige», og så sent som onsdag vedtok komiteen å arrangere en høring om beslutningsprosessene i Gåskjenns avdeling.

– Men uansett er jo dette et politisk ansvar, og det er uheldig hvis ikke helsebyråden vet hva hennes egen administrasjon holder på med, sier han.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon