Normal

– Nye byråder på plass senest om en uke

I to måneder har Bergen vært to byråder i manko. – Det er mye arbeid, sier Hilde Onarheim, som har fått ansvaret for stengingen av Nygårdsparken lempet over på seg. Men nå kan en løsning på byrådskabalen være svært nært forestående.

Hilde Onarheim

DOBBELTARBEID: Hilde Onarheim (H) leder nå to byrådsavdelinger. Her er hun på møte om rusmiljøet i Bergen hos Utekontakten 24. juni, i rollen som byråd for bolig, sosial og områdesatsing.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Dag Inge Ulstein

GIKK AV: Hilde Onarheim tok over etter at Dag Inge Ulstein gikk av som byråd for bolig, sosial og områdesatsing.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Det er så mye møter, vet du, når jeg har ansvar for disse to avdelingene, sier Hilde Onarheim (H).

Byråden for helse og omsorg i Bergen har nå også ansvaret for byrådsavdelingen for bolig, sosial og områdesatsing. Det betyr dobbelt opp med arbeid, og dobbelt opp med møter.

Hun tar seg tid til en prat med NRK før hun skal i møte med kommunens Grønn etat og få fremlagt de konkrete planene for stengingen av øvre del av Nygårdsparken 25 august.

– Jeg skal få en full gjennomgang av hva som skal gjøres rent fysisk når parken stenger, forteller hun.

Tre byråder ute – kun én erstattet

Tre medlemmer av byrådet i Bergen har trukket seg hittil i år. Dersom Martin Smith-Sivertsen vinner frem i nominasjonskampen i Høyre, kan byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) bli den fjerde.

Da Gunnar Bakke (Frp) 31. mars trakk seg som byråd for kultur, næring, idrett og kirke, måtte Stolt-Nielsen trå til og ta ansvaret for byrådsavdelingen frem til Helge Stormoen (Frp) ble utnevnt som arvtaker ti dager senere.

Filip Rygg og Ragnhild Stolt-Nielsen

TOK OVER ANSVARET: Filip Rygg gikk av som byråd 19. mai. Siden da har Ragnhild Stolt-Nielsen hatt ansvar for byrådsavdelingen for klima, miljø og byutvikling.

Foto: Jørgen Eide

Etter at Filip Rygg (KrF) 19. mai gikk av på grunn av trasevalget for Bybanen, overtok Stolt-Nielsen ansvaret for avdelingen for klima, miljø og byutvikling. Det ansvaret sitter hun fremdeles med, tre måneder senere.

Onarheim har vært ansvarlig for to avdelinger siden Dag Inge Ulstein (KrF) gikk av 17. juni, også han på grunn på bybanesaken. Som settebyråd for bolig, sosial og områdesatsing er det hun som har det øverste ansvaret for hva som skjer når Nygårdsparken stenges og rusmiljøet skal sprenges.

– Den posten er viktig nå. Ja, det er mye for henne, med hun klarer seg godt, sier Atle Fasteland, som sitter i helse- og sosialkomiteen, om partikollega Onarheim.

– Alle venter på nye byråder

– Hva som skjer når parken stenges vil nok bli fulgt med argusøyne rundt omkring. Det er jo noe alle har ønsket siden 70-tallet, men som man ikke har turt å gjøre før nå, sier Onarheim.

Det blir spesielt mye arbeid nå, med budsjettet, som blir mer utfordrende nå når vi er i mindretall.

Hilde Onarheim

I tillegg til de to byrådspostene er Onarheim og resten av byrådet i innspurten med budsjettarbeidet. Fredag har de sin tredje budsjettkonferanse. Så skal siste puslebitene på plass før budsjettet legges frem for bystyret 17. september.

Onarheim legger ikke skjul på at det er hektisk.

– Nå er det de viktigste tingene jeg er nødt til å ta, sier hun.

– Skulle du helst sett at en ny byråd var på plass?

– Ja, det skulle jeg selvsagt. Alle venter vel på at nye byråder kommer på plass. Dette er et stort felt, og selv om det er en veldig god administrasjon på avdelingen, er det mye å sette seg inn i. Og det blir spesielt mye arbeid nå, med budsjettet, som blir mer utfordrende nå når vi er i mindretall. Dessuten er vi jo i en ganske presset situasjon økonomisk, sier Onarheim.

– Byrådslederen jobber på spreng

Martin Smith-Sivertsen

KANDIDAT: Martin Smith-Sivertsen tar opp kampen med Ragnhild Stolt-Nielsen og vil bli byrådsleder i Bergen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Det er Ragnhild Stolt-Nielsen som har ansvaret for å utnevne nye byråder. Den jobben kommer i tillegg til jobbene som byrådsleder og settebyråd for klima, miljø og byutvikling.

– Jeg kan ikke svare på når de nye byrådene er på plass. Jeg vet at byrådslederen jobber på spreng med dette, i tillegg til alt annet hun har akkurat nå. Hun skal jo få Bergen til å gå rundt, og så er det i tillegg en kamp innad i partiet som hun skal takle og svare på spørsmål om, sier Onarheim, med henvisning til Martin Smith-Sivertsens ønske om å danke ut Stolt-Nielsen som byrådsleder.

Smith-Sivertsen skal etter sigende ha blitt spurt av Stolt-Nielsen om å ta over en av de to ledige postene i dagens byråd, trolig avdeling for klima, miljø og byutvikling.

– Jeg har ikke noen kommentar til det, og vil verken avkrefte eller bekrefte det. Det er Ragnhild som må sette sammen byrådet, sier Smith-Sivertsen.

– Klart innen en ukes tid

I forrige uke ble Venstre spurt om å gå inn i byrådet sammen med Høyre og Frp, som nå altså styrer i mindretall.

– Det var byrådsleder som hadde dialogen med Venstre, men jeg var informert om at hun ville ta saken opp med dem, sier Tor Woldseth, gruppeleder for Frp i bystyret.

Han sier løsningen på byrådskabalen nå er svært nært forestående, etter at byrådet i år har vært mer enn tre måneder uten en eller flere byråder.

Tor Woldseth

SNART KLART: Frps gruppeleder Tor Woldseth sier han tror byrådskabalen er lagt senest om en uke.

Foto: Anders Ekanger / NRK

– Jeg går ut ifra at det skjer innen en ukes tid, sier Woldseth.

– Så det nye byrådet vil være klart da?

– Ja, det er det jeg tror. Og når jeg sier en uke, så er jeg litt romslig, sier Woldseth, som altså mener byrådskabalen kan være lagt raskere enn det også.

– Byrådslederen har ansvaret

Verken Woldseth eller partikollega Eiler Macody Lund, som har vært nevnt som en mulig byrådskandidat, vil si hva de mener om tidsbruken og arbeidsbyrden som blir lagt på andre byråder i påvente av nye utnevnelser.

– Jeg har overhodet ingen kommentar til prosessen. Det er byrådslederen som har ansvaret for dette, sier Macody Lund.

– Har dere spilt inn deres byrådskandidater, og venter på hennes avgjørelse?

– Det har jeg heller ingen kommentar til, sier Lund.

– Vi har en dialog med byrådsleder, så får vi se hvordan det går, sier Woldseth.

Stolt-Nielsen har ikke besvart NRKs henvendelser i dag. I går gjentok hun at hun jobber for å finne en løsning på byrådskabalen «så raskt som mulig».