– Ikke rimelig tvil om at han drepte Monika

NORDHORDLAND TINGRETT (NRK): Aktor Benedicte Hordnes mener det kun er «konstruert» og «teoretisk» tvil om at Donatas Lukosevicius (34) drepte Monika Sviglinskaja (8). – Bevisene gir samlet et klart bilde, sier hun.

Donatas Lukosevicius følges inn i rettssalen av to politibetjenter

TILTALT: Aktor går onsdag gjennom bevisene mot Donatas Lukosevicius. 34-åringen er ikke selv til stede i retten. Bildet er tatt den første uken i rettssaken.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Onsdag, på Monika-sakens nest siste dag, fremfører aktor Benedicte Hordnes sin sluttprosedyre i Nordhordland tingrett.

Med den bygger Hordnes opp mot sin påstand om hvor lang fengselsstraff Donatas Lukosevicius bør få, eller om han bør dømmes til forvaring for drapet på Monika Sviglinskaja.

Svaret på hva aktor mener om det, kommer onsdag ettermiddag.

Det er en rekke ubesvarte spørsmål i Monika-saken. Hordnes' største utfordring er trolig å klare å få retten overbevist om at 34-åringen faktisk var i leiligheten da Monika døde.

Det har ikke lyktes aktoratet å få fullkomment bevist at DNA-et som ble funnet på åtteåringen ikke kan stamme fra tiden Lukosevicius bodde i leiligheten, selv om ekspertene mener det er usannsynlig.

Innledningsvis i sin prosedyre la Hordnes imidlertid vekt på at alle de ulike bevisene samlet sett peker mot den 34-årige litaueren som drapsmann.

Benedicte Hordnes

Aktor Benedicte Hordnes før sin sluttprosedyre i Monika-saken.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Ingen tvil om at Monika ble drept

– Det er ingen tvil om at Monika ble drept. Det var ingen som visste at hun var hjemme, så det var ikke et planlagt drap, sier Hordnes om åtteåringens død.

Hun peker på at Monika sin mobiltelefon og Kristinas gullsmykker og parfyme viste seg å være borte fra leiligheten da den ble gjennomgått i tiden etter dødsfallet.

Dette, og at leiligheten ikke var endevendt etter innbruddet, mener Hordnes taler for at det var en som kjente boligen som tok seg inn. Hun sier dette taler for at det er tiltalte som står bak drapet, og at det samme gjelder de mye omtalte DNA-funnene.

– Vi mener dette er påført direkte ved drapshandlingen, sier Hordnes.

Lukosevicius har grunnet helseproblemer ikke møtt opp i tingretten i dag.

Kristina Sviglinskaja og Stig Nilsen

Kristina Sviglinskaja ankommer rettssalen 22. juni sammen med sin bistandsadvokat Stig Nilsen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Har forklart seg uriktig

Videre peker hun på at Lukosevicius sin forklaring for hva han gjorde 14. november 2011 ikke holder vann på alle punkter.

– Tiltalte har beviselig forklart seg uriktig. Han har ikke alibi, han har hatt mulighet, sier Hordnes.

Hun medgir at vitnene ikke har kunnet peke ut Lukosevicius som busspassasjer i området på Berge i Sund dødsdagen, men sier han kan passe til vitnebeskrivelsene, og at vitneforklaringene viser at noen faktisk tok buss til åstedet og deretter fra åstedet.

Deretter går aktor inn på de elektroniske sporene som viser at Lukosevicius har skrevet trusselmeldinger til Monikas mor, noen av meldingene med svært personlige opplysninger.

– En av opplysningene er helt unik, og en opplysning bare drapsmannen kan ha hatt på det tidspunktet, sier Hordnes.

Følg saken her:

– I sum er det tilstrekkelig bevis

Lukosevicius har en personlighetsforstyrrelse, noe Hordnes mener gjør 34-åringen i stand til å drepe et barn på denne måten.

Oppsummert mener aktoratet bevisene peker tydelig på Lukosevicius som drapsmann.

– Dette er bevis av ulik styrke, men i sum er det tilstrekkelig bevis, sier Hordnes til dommerne.

Hun tar et oppgjør med noen av forsvarerens spørsmål gjennom de fire uker lange rettsforhandlingene.

– Det skal ikke avgjøres om det finnes en konstruert tvil eller en teoretisk tvil, for det kan man alltid finne. Det har vært mange spørsmål fra forsvarer om hvorvidt ting kan utelukkes. Men vi må se bevisene i sammenheng, sier Hordnes.

Gangen Monika

I denne gangen ble Monika (8) funnet død.

Foto: politiet

Sammenligner med puslespill

Aktor mener det kan sammenlignes med et puslespill, der man kan se bildet, selv om det mangler noen brikker. Det mener Hordnes er mulig i saken mot Lukosevicius.

– Vi kan tydelig se et bilde. Selv om det kan være fliker på brikkene som mangler og gjør at vi ikke ser helt klart, blir det samlet sett et klart bilde, sier Hordnes.

Hun slår altså fast at kravet om rimelig tvil ikke er oppfylt for å frifinne 34-åringen, og viser til en dom fra Høyesterett fra 2005 om beviskrav. Der slår Norges høyeste rettsinstans fast at det bare er «den fornuftige og begrunnede tvil som skal komme tiltalte til gode».