Sakkyndige: – Lukosevicius kan straffes

NORDHORDLAND TINGRETT (NRK): Drapstiltalte Donatas Lukosevicius har en alvorlig dyssosial personlighetsforstyrrelse som trekker mot psykopati, slår sakkyndige fast. Han kan straffes hvis han blir dømt, mener de.

Tiltalte i Monika-saken i retten

PSYKOPAT?: De rettspsykiatrisk sakkyndige mener Lukosevicius har en personlighetsforstyrrelse som trekker mot psykopati.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Knut Dalen er spesialist i klinisk nevropsykologi og er en av de rettsoppnevnte sakkyndige som skal vurdere drapstiltalte Donatas Lukosevicius' helsetilstand og tilregnelighet. I dag vitnet han i retten.

På hans høyre side satt drapstiltalte Donatas Lukosevicius (34), lent mot høyre og med synlig store smerter i venstre bein. Fingrene hans dirret, til tider tvinnet han en penn mellom fingrene, men ellers satt han urørlig og hørte psykiateren beskrive hans mentale helse.

sakkyndig

VITNET: Rettspsykiatrisk sakkyndig Knut Dalen, her med aktor Benedicte Hordnes, fikk i oppdrag å undersøke den tiltaltes tilregnelighet.

Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

Dømt for vold

Lukosevicius' oppførsel under sin forklaring i retten underbygger diagnosen såpass mye at Dalen nå mener de kan slå den fast: Donatas Lukosevicius har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, den samme diagnosen som terroristen Anders Behring Breivik til slutt fikk.

Lukosevicius var ikke psykotisk på tidspunktet da Monika Sviglinskaja (8) døde. Han kan straffes dersom han blir dømt for drapet, mener derfor de sakkyndige.

Dalen viste blant annet til ti dommer Lukosevicius har fått i Litauen, der han blant annet ble dømt for å ha slått ofre med brekkjern og balltre. I en dom konkluderer litauisk rett med at Lukosevicius ikke har lært av tidlligere straffer.

– Han har ikke villet forholde seg til disse dommene i avhør, sa Dalen.

Ville ikke snakke

Lukosevicius har vært opplevd som lite samarbeidsvillig av de sakkyndige. Dalen fikk ett møte med ham som varte en time. Det andre møtet ble avbrutt etter få minutter, og etter det har ikke den tiltalte villet møte noen psykiatere.

Han har i retten hevdet at han aldri har hatt møter med psykiatere mens han har sittet i varetekt. Lukosevicius spurte blant annet Dalen om «hvilket eventyr han hadde drømt» da den sakkyndige tidligere i rettssaken refererte til en samtale de to hadde hatt på Sandviken sykehus.

Dalen mener også at Lukosevicius prøvde å simulere psykotisk mens han var innlagt på Sandviken. Blant annet sa Lukosevicius at han var i kontakt med en tidligere kjæreste som hadde ledet ham til Bergen.

– Han oppførte seg slik lekfolk tror at schizofrene oppfører seg, sa Dalen.

Ikke til stede

Lukosevicius' forsvarere har på sin side reagert på at de sakkyndige ikke har vært nok tilstede i retten til å vurdere den tiltalte.

– En sakkyndig har ikke vært her i det hele tatt, den andre har vært borte store deler av rettssaken. Er dette vanlig? spurte medforsvarer Ann Turid Bugge.

– Denne måten å gjøre det på har vært godkjent av retten. Jeg og Johannesen (den andre sakkyndige) har vært i kontakt daglig. Jeg mener dette er fullt forsvarlig, svarte Dalen.