Vurderer mobilfri skole i Finnmark

Etter at en skole i Alta før jul prøvde en periode med mobilfri skolehverdag, vurderer flere skoler i Finnmark det samme.

Anne Karoline Thomassen og Stine Bartholdsen Johansen

Anne Karoline Thomassen og Stine Bartholdsen Johansen, elever ved Sandfallet ungdomsskole.

Foto: Erik Hind Sveen

Flere skoler i Finnmark vurderer å innføre en mobilfri skolehverdag. Mobiltelefonene har bidratt til trusler, mobbing og uro i timene.

Blant skolene som vurderer mobilfri skole, er Sandfallet ungdomsskole i Alta. Før jul hadde de et prøveprosjekt der elevene gikk to uker uten mobil i skolen.

– Først var det litt uvant å ikke ha telefonen med seg hele tiden. Men det ble en positiv ting. Vi snakket mer med hverandre og var mer sosial, sier niendeklassingene Anne Karoline Thomassen og Stine Bartholdsen Johansen ved Sandfallet ungdomsskole i Alta.

Grethe Lill Vikdal-Eriksen

Lærer ved Sandfallet ungdomsskole, Grethe Lill Vikdal-Eriksen.

Foto: Erik Hind Sveen

Mer ro og konsentrasjon

I to uker før jul hadde de et prøveprosjekt med mobilfri skoledag.

– Det mest positive var at vi fikk mer ro og konsentrasjon rundt undervisningen, sier lærer Grethe Lill Vikdal.

– Nå vurderer vi om vi skal ha mobilfri skole kommende skoleår, sier rektor Knut Ingar Olsen.

Sandfallet skole er ikke alene. Til NRK opplyser Alta videregående skole at også de diskuterer å innføre mobilfri skolehverdag. Det samme gjør Nordkapp maritime fagskole og videregående.

Mobilhoteller

Ved Hammerfest videregående skole, der rektor og elever i forrige uke fortalte om trusler via det sosiale mediet Snapchat, forteller at de nå systematisk jobber med en mulig løsning med såkalte mobilhoteller der eleven må legge fra seg mobilen når det er skoletid.

– Det er fordi det tar oppmerksomheten og konsentrasjonen bort fra elevene, sier rektor Marianne Næss Sivertsen.