Vurderer å kaste ut Forsvaret fra Porsanger

I Finnmark blir det ingen styrking av Garnisonen i Porsanger, til tross for at forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen anbefalte det i sitt fagmilitære råd. Politikere i kommunen vurderer nå å bruke områdene til noe annet.

Heimevernssoldater på øvelse i Finnmark

Politikere i Porsanger ønsker å se på mulighetene for å disponere arealene til Garnisonen i Porsanger på andre måter.

Foto: Marte Brohaug/ Forsvaret

– Vi har ikke noen garnison i Porsanger nå. Det er bare navnet igjen, og knapt nok det, sier tidligere ordfører og Høyrepolitiker Knut Roger Hanssen.

I strid med forsvarssjef Haakon Bruun-Hansens råd, har regjeringen foreløpig valgt å se bort fra anbefalingen om å styrke Porsangmoen med et stridskompani. De skal heller bruke mer tid på organiseringen av Hæren.

Knut Roger Hanssen

Knut Roger Hanssen (H) tar til orde for å bruke området som i dag benyttes av Forsvaret til noe annet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Null og niks for vår kommune. Sånn har det vært i mange år nå, vi må snart begynne å se på hva vi skal gjøre med disse arealene, sier Hansen.

Vurderer å kaste ut Forsvaret

Med det tar han til orde for å kaste ut Forsvaret, og heller bruke områdene til noe annet.

– Vi som kommunestyre må snart begynne å sette alvor bak de meningsytringene som har kommet om å omregulere området til andre ting.

Ordfører Aina Borch i Porsanger er ikke fremmed for tanken.

– Vi er nå inne i en prosess der vi driver med et reguleringsarbeid i Halkavarre, som er et skytefelt i verdensklasse. Vi vet det er attraktivt både for det norske forsvaret og allierte styrker å trene der. Min mening er at om Forsvaret ikke har tenkt å ha tilstedeværelse i Porsanger og Finnmark, så trenger de heller ikke bruke det skytefeltet som vi har veldig god tilgjengelighet på.

Garnisonen i Porsanger

Garnisonen i Porsanger tar opp mye plass, og ordføreren sier det finnes mange alternativer til hva arealet kan brukes til.

Foto: John Charles Kvam/Forsvaret

Hun mener at det i dag er beiteinteresser både for sau og rein, men at området også kan gi muligheter for turistutvikling.

Forsvarsminister: – Et argument jeg ikke har hørt før

Organiseringsprosessen til regjeringen kan likevel åpne for at det blir en styrking i Porsanger. Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) er usikker på om det finnes penger.

– I forhold til de store investeringene som kommer på kampfly og innenfor ubåt-området, er jo spørsmålet hvor mye penger har vi igjen til Hæren, samtidig som Forsvaret får et effektiviseringskrav, som også reduserer deres tilgang på penger.

Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier de har god dialog med lokalpolitikerne i nord.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kjenner ikke igjen uttalelsene fra Porsanger.

– Det er et argument jeg ikke har hørt før, tvert imot har vi hatt veldig god dialog med lokalpolitikere i Finnmark, fordi de ønsker å være og er gode vertskommuner for Forsvarets aktivitet. Vi har valgt å etablere et jegerkompani på grensevakta, fordi det vil styrke den operative evnen, situasjonsforståelsen og tilstedeværelsen, og det opplever jeg at blir veldig godt mottatt i Finnmark. Det er også en viktig styrking av hærens operative evne.