NRK Meny
Normal

Vil ha «helse-selvangivelse» fra innbyggerne

Er man frisk eller daff i et av Finnmarks største kommuner i folketall? De vil disse to ha svar på.

Tone Brun Strand og Torild Ebeltoft

NYSGJERRIGE PÅ BYFOLKETS HELSE: Helsesøster Tone Brun Strand (t.v) og folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft i Hammerfest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Lever folk det gode liv i Hammerfest – eller er det noe innbyggerne plages med, og skulle sett var bedre?

Det er nøkkelfrasene for undersøkelsen man straks går i gang med i en av Finnmarks største byer.

– Finnmarkinger kommer jo dårlig ut på mange statistikker. Men nå er vi ute etter å se hva som skal til for at folk skal trives og ha det bra. Det handler om livsstilsendring, og hvordan vi i kommunen kan legge til rette for det.

Dette sier helsesøster Tone Brun Strand.

Hun understreker at det denne gangen ikke dreier seg om en kartlegging av de klassiske livsstilsykdommene som Finnmark ofte preges av.

Det er den første store levekårsundersøkelsen som skal gjennomføres i Hammerfest.

Hammerfest

PIGGE ELLER SKJØRE HER?: En stor del av Hammerfests befolkningen blir i disse dager tilsendt en oppfordring til å rapportere om sin egen kropps tilstand.

Foto: Atle Markeng / NRK

«Helse-selvangivelse» på nett eller papir

5500 av hammerfestingene mellom 18 og 70 år, vil i disse dager få brev i posten. Her finner man spørsmålene til den store levekårsundersøkelsen.

– Man får en invitasjon i posten i brevform, der det står forklart at man enten kan svare på skjemaet som er vedlagt – eller hvor på internett man kan svare.

Svarene her kan resultere i nye folkehelsetiltak for kommunens innbyggere.

– Vi spør befolkningen om deres helsetilstand – en selvrapportering av helsen. Deres opplevelse av nærmiljø og samfunnsforhold.

Dette sier folkehelsekoordinator i Hammerfest, Torild Ebeltoft.

– Vi ønsker å få en god oversikt over folkehelsen. Dette skal bidra til å gjøre gode beslutninger, og utforme tiltak når det gjelder folkehelsen, legger hun til.

Så frisk som mulig – lengst mulig

– Dette handler om å leve et friskest mulig liv – lengst mulig. Dette kan kommunen være med på å påvirke, sier Ebeltoft.

– Den enkelte har jo ansvar for sin egen helse, men først og fremst er det et felles ansvar å få til gode tiltak som skaper trivsel. For trives man, så virker det positivt inn på helsen. Vi spør helt konkret om hvor fornøyde de er med lokalsamfunnet sitt, hvordan de trives, om de er trygge, eller om de er fornøyd med sykkel- og gangstier.

Hun håper at de fleste av hammerfestingene som får undersøkelsen tilsendt, svarer.

– Jo flere som svarer, jo riktigere blir svarbildet, sier folkehelsekoordinatoren.