Vertskommune for radar: – Får ingenting igjen

En amerikansk radar til et ukjent milliardbeløp er under oppføring i Vardø i Finnmark. Kommunen etterlyser fordeler for å være vert for enda en kontroversiell radar.

Globus III

En av de største byggeprosjektene i Finnmark pågår nå i Vardø, men kommunen er ikke fornøyd.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Inne på lukket område er understellet til selve radaren kommet opp. Like ved er et operasjonsbygg under oppføring.

På en åpen plass uten skilter lagres deler og bygningsmateriell for den nye radaren. Også her er det vakthold.

Mellom 150 og 200 personer er engasjert i arbeidet som er omgitt av stort hemmelighetshold. Forsvaret vil ikke opplyse om prosjektets fremdriftsplan, kostnadsramme eller leverandører, men benekter tilknytning til amerikansk rakettskjold.

Vardøs innbyggere er likevel bekymret, og krever at radarene skal ha en positiv rolle i lokalsamfunnet også.

Kommunen har konkrete forslag

Radaren som bygges har fått navnet Globus III.

Befolkningen i Norges østligste by har fra før av en amerikansk radar som nabo. At de nå får en ny radar i bybildet, begeistrer ingen.

– Kan dette ende med at vi i en gitt situasjon får en bombe i hodet tidligere enn nødvendig, undrer en vardøværing.

– Vi får ingenting tilbake, sier en annen.

Andre vardøværinger NRK intervjuer uttrykker også bekymring for mulig strålingsfare. Man får inntrykk av folket føler at de får lite igjen for å leve tett på store amerikanske radaranlegg.

– Disse radarene kan bidra positivt i samfunnet, for eksempel i forhold til undervisning på skolen. Vi har også pekt på flere muligheter som å utnytte spillvarmen fra radarene, og kommet med andre konkrete forslag som er viktige for kommunen, sier ordfører Robert Jensen.

Kommunen har foreløpig ikke fått gehør.

Globus 2-radaren i Vardø

Siden 1999 har denne radaren, Globus II, stått plassert i Vardø. Den skal være den mest nøyaktige radaren i US Air Force. Nå bygges en ny radar i byen.

Foto: Knut-Sverre Horn

Omstridt radar

Globus III er et samarbeid mellom amerikanske Air Force Space Command og Norges militære etterretningstjeneste, og en del av Globus-systemet som har vært anklaget for å være en del av det omstridte amerikanske rakettskjoldet. Det har gjentatte ganger blitt avvist av norske forsvarsministre.

Den norske etterretningstjenesten sier at oppgavene til den nye radaren vil være å følge og kategorisere objekter i verdensrommet, overvåke nasjonalt interesseområde i nord, samt innsamling av data til nasjonal bruk for forskning og utvikling.

Forsvaret mener Forsvarets virksomhet har god dialog med lokalsamfunnet og gir store ringvirknninger. Det blir blant annet pekt på fibernett for beboere i Vardø,
ekstern verifikasjon av strålenivåer, dialog og møter med ordfører
og Vardø næringsforening, muligheter for lokalt næringsliv samt oppgradert strømforsyning.