NRK Meny
Normal

Verdien på båt og kvoter økte med 50 millioner – nå blir det rettssak om fordelingen

Fiskebåtreder Mikal Solhaug i Båtsfjord blir anklaget for å snyte et selskap som skulle kjøpe aksjer i rederiet hans. – Det ville vært ulovlig å slippe dem til som eiere, kontrer advokaten hans.

Mikal Solhaug

LANG STRID: Mikal Solhaug forsvarte seg mot anklager fra Sevnor og daglig leder Morten Bjønnstu (i bakgrunnen). Selskapet mener de har krav på 20 millioner av verdistigningen i Solhaugs rederi.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det er selskapet Sevnor Limited som nå har gått til retten for å sikre seg det de mener selskapet Mikal Solhaug AS skylder dem. Sevnor hjalp Solhaug med å finansiere det topp moderne fartøyet «M. Solhaug» i 2014, og avtalen gikk ut på at lånet skulle omgjøres til aksjer.

Men det har ikke skjedd, og dermed har heller ikke Sevnor fått sin andel av verdistigning i selskapet: 50 millioner kroner på halvannet år.

– Dette er et utspekulert illojalt opplegg, i kategorien grovere mislighold, sa Sevnors advokat Anders Morten Brosveet i Øst-Finnmark tingrett mandag.

– Vi har kranglet om kvoter i halvannet år, bekreftet Solhaug. Han svarte på kritikken med å stemple Sevnor som grådige:

– De skal vri alt til sin fordel.

Mikal Solhaug

Mikal Solhaug har kjøpt og solgt flere båter og kvoter de siste årene, og rederiet har økt sin verdi med 50 millioner kroner, ifølge det som kom fram i retten mandag.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Solgte uten tillatelse

Krangelen mellom selskapene toppet seg i august, da Solhaug solgte «M. Solhaug». Båten var ikke lagt ut for salg, men Solhaug fikk et fristende bud på 134 millioner kroner for båt og kvoter.

Ifølge avtalen kunne han ikke selge fartøyet uten å ta med Sevnor på råd. Selskapet fikk nyss om salget, men daglig leder Morten Bjønnstu hevdet i retten at Solhaug løy og avkreftet ryktene. Da salget likevel ble gjennomført, svarte selskapet med å kreve arrest i båten for å sikre seg dekning for lånet og et erstatningskrav.

De har allerede fått arrest i 63 millioner kroner hos selskapet. I Øst-Finnmark tingrett mandag fikk Solhaug anledning til å argumentere mot arresten. Selve oppgjøret om millionene kommer i Oslo tingrett seinere.

Stoppet av loven

Advokat Kenneth Mikkelsen avviste at Solhaug hadde stukket kjepper i hjulene for Sevnors aksjekjøp. Han mente at det ville vært ulovlig å slippe til Sevnor som eier, fordi aksjonæravtalen sikrer dem mer makt i selskapet enn det eierandelen deres tilsier.

Ifølge deltakerloven kan bare aktive fiskere eie båter og kvoter, eller ha kontroll på majoriteten av aksjene i et fiskebåtrederi.

Mikkelsen viste til flere klagesaker som Fiskeridepartementet har behandlet, og der har de sagt nei til oppkjøp som gjør at de aktive fiskerne mister kontrollen over rederiene.

– Hvis Sevnor ikke kunne kjøpt aksjer i selskapet, har de heller ikke krav på noen andel av verdiøkningen.

Mikkelsen mente også at Sevnor krevde både i pose og sekk når de skulle ha rente på lånene og samtidig sin andel av verdiøkningen.

Solhaug hevdet at det sto nesten 40 millioner kroner på klientkonto til dekning av eventuelle krav fra Sevnor.