Krever millioner av fiskebåtreder i Båtsfjord

Kjendis-reder Mikal Solhaug i Båtsfjord sto for en av de største fartøyinvesteringene i Øst-Finnmark noen gang. Nå har selskapet som leverte båten fått arrest i 63 millioner, fordi de mener Solhaug vil stikke unna penger de har krav på.

Morten Bjønnstu og Anders Morten Brosveet

Morten Bjønnstu fra selskapet Sevnor Ltd og advokat Anders Morten Brosveet forbereder saken mot Mikal Solhaug i Øst-Finnmark tingrett mandag.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Solhaug sto fram som stolt eier av den nye fiskebåten i mars 2014. Selgeren var selskapet Sevnor, og kjøpet ble gjort opp dels med kontant betaling, dels med lån.

Planen var at lånet skulle gjøres om til aksjer i selskapet. Men det har ikke skjedd, og i august solgte Mikal Solhaug AS båten videre til selskapet Rolf Asbjørn AS. Samtidig ble et annet fiskefartøy overdratt til Delfin Rederi AS.

Frykter finans-akrobatikk

Det godtar ikke Sevnor. Deres advokat Anders Morten Brosveet mener Solhaug har forsøkt å hindre at Sevnor har fått sin del av verdistigningen på båten, og spekulerer i at han kan komme til å bruke pengene til å kjøpe eiendeler til overpris fra andre selskaper han kontrollerer.

Revisoren til Mikal Solhaug AS har også opplyst at det er gitt ulovlige aksjonærlån til Mikal Solhaug personlig, ifølge begjæringen til tingretten.

Sevnor har fått medhold i arrest på 63 millioner kroner for å hindre at Solhaug får disponere over pengene. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av opplysninger og dokumentasjon fra Sevnor. Først i dag skal retten høre hva Solhaug og hans advokat Kenneth Mikkelsen har å si til anklagene.

Mikal Solhaug

Mikal Solhaug med sin advokat Kenneth Mikkelsen. Solhaug sier til NRK at Sevnor Ltd ikke har tapt penger på samarbeidet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Tidligere dømt

Sevnor bruker Solhaugs fortid mot ham for alt det er verd i sin stevning.

– Solhaug er tidligere domfelt for brudd på merverdiavgiftsloven, fiskeriloven og regnskapsloven, og sett i sammenheng med Solhaugs illojale opptreden overfor Sevnor Ltd., samt at Mikal Solhaug AS er i en kritisk likviditetsmessig situasjon, er det neppe grunn til å tro at Solhaug vil medvirke til å oppfylle kravet til Sevnor Ltd. når selskapet mottar oppgjør for «M. Solhaug», skriver advokat Brosveet.

I 2004 ble Mikal Solhaug dømt for omfattende juks med bryggesedler og regnskap. Lagmannsretten ga ham ti måneders fengsel, inndragning av 2,8 millioner kroner og tre års tap av retten til å drive næringsvirksomhet.

Høyesterett satte ned inndragningen til 300.000 kroner, men opprettholdt straffen.