Vanskelig å rekruttere leger til Finnmarks små kommuner

Legedekningen i Finnmark har gitt grunn til bekymring i flere tiår. Spesielt i små kommuner har det vært vanskelig å sikre stabile legetilbud.

Kjøllefjord

Lebesby kommune, her avbildet med kommunesenteret Kjøllefjord, opplever manglende stabilitet på legedekningen.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Hele tiden må man jage og hele tiden er man på marginalen i forholde til tjenestene man klarer å yte til innbyggerne sine, sier Muna Larsen, som er konstituert Helse og omsorgssjef i Lebesby kommune.

Muna Larsen

Muna Larsen, som er konstituert Helse og omsorgssjef i Lebesby Kommune sier det i mange år har vært vanskelig å rekruttere leger til kommunen.

Foto: Privat

Det har i mange år vært vanskelig å rekruttere leger til små kommuner i Finnmark, og slik er det fortsatt.

– Det har vært vanskelig i og med at vi ikke har klart å få til en stabilitet rundt her. Vi har kun hatt én fast ansatt lege og de tre resterende stillingene har vært fra legevikarbyrå, sier Larsen.

Gjennomtrekk

De siste årene har legedekningen i de to kommunene Lebesby og Gamvik vært problematisk. Men dyre legevikarbyråer har berget flere finnmarkskommuner.

Vikarene som kommer, fyker ofte av gårde igjen etter en liten stund.

– Da sier det seg selv at mangelen på stabilitet har vært en kjempebelastning, særdeles på innbyggerne samt de som jobber på legekontorene og de ansatte rundt tjenestene som blir svekket i og med at vi ikke har noen stabilitet, sier Larsen.

I Berlevåg er ikke situasjonen ulik.

– Vi har brukt veldig mange vikarbyråer og vi har tidligere hatt ordning med svenske vikarer som har kommet med jevne mellomrom, forteller Marjukka Oinas i Berlevåg kommune.

– Ingen krise

Det er kommunenes ansvar å ha en forsvarlig legedekning til sine innbyggere.

Bjørn Øygard

Assisterende fylkeslege i Finnmark Bjørn Øygard sier at situasjonen ikke er kritisk.

Foto: NRK

– Men det er strevsomt når det er så sårbart som mange kommuner opplever, opplever Muna Larsen.

Men til tross for at kommunene har slitt i lengre tid med å fylle opp ledige fastlegehjemler ser det ikke så verst ut i fylket. Det sier assisterende fylkeslege Bjørn Øygard.

– Vi ser ingen krise akkurat nå, men vi ser utfordringer. Disse utfordringene er knyttet til at mange av kommunene våre er små i befolkningstall, og det er krav – også til de små kommunene – at de skal ha en døgnkontinuerlig legevakt. De skal også ha trygge og gode tjenester på lik linje med store kommuner, sier han.

– Dette er krevende for små kommuner. Her ligger det en del utfordringer både organisatorisk og rekrutteringsmessig i tiden fremover.