Turistbedrifter om nytt skuterforslag: – Hurra!

Jubler over regjeringens forslag til ny lov for skuterkjøring i utmark.

Snøskuter

Safari på snøskuter er en viktig inntektskilde for turistindustrien i Finnmark.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Dette er en gledens dag for alle som bor i Nord-Troms og Finnmark, sier Vidar Karlstad, daglig leder i Nordic Safari i Mehamn.

Han forteller skutersafarier utgjør omtrent 50 prosent av driften hans. Folk fra Norge og verden kommer årlig til det lille tettstedet for å oppleve vill finnmarksnatur fra skutersetet.

Torsdag fikk regjeringens forslag til ny motorferdsellov flertall i Stortinget. Forslaget innebærer blant annet at kommunene selv skal bestemme hvor snøskuterløypene skal gå.

– Sunn fornuft

Vidar Karlstad i Nordic Safari

Vidar Karlstad i Nordic Safari smiler fra øre til øre.

Foto: Privat

– Det er veldig gledelig at etter mange års fortvilelse ser vi at beslutningsnivået kan komme ned på kommunenivå. Det borger for at man kan bruke sunn fornuft og opprette gode løsninger i sakene som gjelder ved motorferdsel, sier Karlstad.

– Hvordan tror du at forskjellen vil merkes?

– Dette betyr at dersom vi trenger en tillatelse til å kjøre et sted på en strekning mellom to steder i Finnmark som ikke har løype i dag, så vil de to berørte kommunene kunne ta opp til vurdering om de skal opprette ei løype der eller om de vil gi en dispensasjon til det firmaet som trenger å kjøre der. Så dette betyr mye, sier Karlstad.

Tor Kjetil Wisløff, daglig leder ved Sorrisniva AS i Alta, forteller at skutersafarier utgjør omtrent 20 prosent av driften hans.

Tor Kjetil Wisløff

Tor Kjetil Wisløff mener kommunene er best skikket til å bestemme.

Foto: Marte Lindi

– Jeg tror det nå kommer til å bli mye lettere å drive med snøskuter fremover nå som kommunene får det siste ordet. Kommunene er mye dyktigere på å fortelle om de skal gi en dispensasjon eller ikke gi det, fremfor fylkesmannen som sitter et annet sted og som ikke vet hvordan dette fungerer.

Frp: - En seier

Frp-politiker Svein Berg, som er leder av disputvalget i Alta, mener også at regjeringens forslag er en seier for lokaldemokratiet.

– Nå har næringene mulighet til å få tatt kundene med seg ut på tur uten at de føler seg uthengt og nærmest beskyldt for å drive med ulovligheter, og at de prøver seg på ting, sier Berg, som understreker at det fortsatt må søke som tillatelse.

Men ikke alle er fornøyde med regjeringens forslag. Naturvernforbundet mener dagen for stortingsflertallet var «en svart dag».

Ap: – Vår løsning er bedre

Terje Lien Aasland

Terje Lien Aasland er kritisk, og mener Arbeiderpartiet sitter på et bedre forslag.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Også Arbeiderpartiet er kritiske, og har derfor rammet inn et alternativt forslag, forteller miljøpolitisk talsperson, Terje Aasland:

– For nærings- og nyttekjøring, som reiselivet i dag vil være en del av, så vil de ha i hvert fall de samme mulighetene gjennom vårt forslag som gjennom regjeringens forslag. For det første at kommune skal få mulighet til å forvalte dette på egenhånd, og så legger vi sterkere vekt på nærings- og nyttekjøring, sier han.

For utenom kommunal selvbestemmelse innebærer forlslaget blant annet at den omstridte 300-metersgrensa skal fjernes.