Tror ikke Hammerfest trenger å bekymre seg for nye eiendomsskattregler

Medlemmer i Stortingets finanskomité tviler på at Hammerfest trenger å bekymre seg for nye eiendomsskatteregler.

Hammerfest

HAMMERFEST: Som oljekommune får Hammerfest 190 millioner kroner i året til kommunekassa i form av eiendomsskatt.

Foto: Atle Markeng / NRK

De nye reglene kan gi en reduksjon i inntekter for petroleumskommuner. I Hammerfest kan det bli opp til 180 millioner kroner mindre i kassa - per år.

– Jeg skjønner at dette vil ha store konsekvenser for enkeltkommuner som Hammerfest. Og det må vi vurdere ekstra nøye, det skylder vi selvfølgelig både Hammerfest og andre kommuner, sier lederen i Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti.

Han understreker betydningen av å gjøre visse unntak, om det blir endringer i eiendomsskattereglene.

– Kan måtte si opp 200

Leif Vidar Olsen

Rådmann i Hammerfest, Leif Vidar Olsen.

Foto: Rune Berg

Og det kan trengs, ellers står en rekke kommuner i fare for å måtte si opp et betydelig antall ansatte, ifølge rådmann i Hammerfest, Leif Vidar Olsen.

– To tredjedeler av våre utgifter er knyttet til lønn. Da snakker vi om et anslag på 120 millioner som vi da må kutte på lønn, og det er 200 årsverk. Videre må vi kutte 60 millioner kroner på annen drift, og det igjen betyr at vi må legge ned barnehager, og slå sammen skoler.

Kan miste 180 millioner i året

Siden Snøhvit-anlegget sto ferdig i 2007, har det i stadig større grad gitt klingende mynt gjennom eiendomsskatt til Hammerfest, noe som har muliggjort en gigantisk opprustning av skoler, kulturhus og nedslitt infrastruktur.

I dag utgjør eiendomsskatten fra gassanlegget på Melkøya drøye 190 millioner kroner årlig.

Nå ønsker regjeringen å endre et skattesystemet som har vært i Norge i 100 år, og som har gitt inntekter til kommuner med industri- og prosessanlegg, vindkraft og kraftlinjer. Bakgrunnen er påtrykk fra industrien, som ønsker et mer forutsigbart skattesystem. Kommunene er imidlertid gitt svært kort frist på seg til å komme med innspill.

– Det er jo håpløst å sende ut et slikt forslag på høring rett før sommeren, hvor man skal uttale seg i løpet av sommeren, hvor mange er på ferie, i en så viktig sak. Dette betyr masse for sikkert 100 kommuner i Norge, sier Olsen.

Vannkraftkommuner får unntak

Vannkraftkommuner er unntatt de foreslåtte lovendringene, sier Høyres Siri Meling, som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

Hun mener det vil være naturlig å gi de samme unntakene til kommuner som rammes hardest av et nytt regelverk for eiendomsskatt, noe som gjør at det kan være lys i tunnelen for Hammerfest.

– Jeg vil i hvertfall for egen del si at det ikke er unaturlig å se vannkraftkommuner litt i sammenheng med vindkraftkommuner, ilandføringskommuner, og de store utslagene en endring i eiendomsskatten vil gjøre for disse kommunene, sier Meling.