Sp i Troms: Vi stemmer for! ­Sp i Finnmark: Vi stemmer mot!

Finnmark Sp krever folkeavstemning om spørsmålet om sammenslåing av Troms og Finnmark. Samtidig sier Senterpartiet i nabofylket Troms ja takk til avtalen som tar for seg den fremtidige organisasjonen av det nye storfylket.

Uenige om sammenslåing innad i Senterpartiet

Leder av Senterpartiet i Finnmark, Geir Iversen (t.h.), vil ha folkeavstemning. – Det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig, sier Ivar B. Prestbakmo (t.v.) fra Senterpartiet i Troms, som sier ja til fylkesavtalen.

– Vi skal fremme et forslag om folkeavstemning for fylkestinget, sier leder for Finnmark Senterparti, Geir Iversen.

Iversen sier at partiet ikke uten videre godtar en sammenslåing av Finnmark og Troms.

Sammenslåingsvtalen innebærer at Tromsø blir fylkeshovedstad, og byen blir dermed hjem for den politiske og administrative toppledelsen i det nye storfylket.

– Gjør det beste ut av det

I nabofylket Troms kommer samme parti, Senterpartiet, til å stemme for sammenslåingsavtalen i det kommende fylkestinget.

Det til tross for at de samtidig sier at de egentlig er imot reformen.

– Vi er nødt til å forholde oss til vedtaket som er blitt gjort, og gjøre det best mulig for innbyggerne i Troms og Finnmark, sier fylkesråd og Troms Sp-representant, Ivar B. Prestbakmo.

Pretbakmo sier at selv om partiet ikke har vært for reformen, så mener de det er på tide å se fremover.

– Avtalen handler om hvordan vi skal organisere og gjennomføre sammenslåingen. Prosessen med å bygge det nye fylket er det vi folkevalgte i Troms og Finnmark som skal gjøre, enten vi er for eller imot, sier Prestbakmo.

– Det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må gjøre det beste ut av situasjonen.

Randi Karsltrøm

Leder av organisasjonen For Finnmark, Randi Karlstrøm, er skuffet over Senterpartiet i Troms.

Foto: Gyda Hesla / NRK

– Troms har territoriale interesser i Finnmark

Randi Karlstrøm som leder organisasjonen For Finnmark, som kjemper mot sammenslåingen, er skuffet over at Senterpartiet i Troms sier ja til fylkesavtalen.

– Jeg er veldig skuffet over at Senterpartiet i Troms sier ja til avtalen, og på vegne av Finnmark er jeg skuffet over at vi ikke får solidaritet fra Troms Senterparti, sier Randi Karlstrøm.

Avtalen mellom fylkene ble underskrevet fredag 16. februar.

– Ingen partier har vært så stødig på å motarbeide regionreformen som Senterpartiet. Jeg har forståelse for at Troms har territoriale interesser i Finnmark og at Troms Senterparti støtter avtalen, men sett fra Finnmark sin side kan det ikke bli en verre avtale, sier Karlstrøm.

For Finnmark-lederen mener det er klare næringsinteresser og ressurser i Finnmark som gjør at Senterpartiet i Troms nå sier ja til avtalen.

– Når Troms får alle lederfunksjonene, næringsutvikling og samfunnsutvikling, mens Finnmark sitter igjen med ressurser og muligheter, så er det klart at det er ganske mange sterke næringsinteresser, sier hun.

– Umulig utgangspunkt

Randi Karlstrøm håper at fylkestinget i Finnmark vil si nei til avtalen.

– Da kan det settes i gang nye forhandlinger. Vi håper at ministeren vil ta ansvar for saken selv, og vurdere om sammenslåingen er samfunnsnyttig for Finnmark.

Til tross for at det var både representanter fra Troms og Finnmark som underskrev avtalen på fredag, vil hun ikke legge skylden på forhandlerne.

– Her har det vært en enormt press på våre forhandlere fra Finnmark som hadde et umulig utgangspunkt, sier Karlstrøm.

Ingen partisammenslåing for Sp

Flere av partiene i Troms og Finnmark ser det som naturlig å slå seg sammen i et nytt storfylke. Venstre, Frp, Ap og SV har allerede bestemt seg for å gjøre det, og Høyre kommer til å gjøre det i helga.

Senterpartilederen i Finnmark, Geir Iversen, ønsker derimot å beholde dagens struktur.

– Finnmark Senterparti er Finnmark Senterparti og vi kommer til å være Finnmark Senterparti så lenge det går an.