NRK Meny
Normal

Skjøt truet svensk gås – før den narret de norske på villspor

En utrydningstruet svensk gås er skutt i Finnmark. Dermed har striden mellom svenske og norske fuglevernere blusset opp igjen.

Dverggås

Disse svenske dverggjessene ble satt ut for å styrke den norske bestanden i 2010. Prosjektet var mislykket. Nå har norske miljømyndigheter skutt en svensk gås som kom hit frivillig, og som ble vurdert som en trussel for bestanden.

Foto: Knut-Sverre Horn

Det var nemlig ikke noe uhell at dverggåsa ble skutt på Valdakmyra i Porsanger før helgen. Gåsa ble tatt av dage etter ordre fra Miljødirektoratet.

– Dette individet kommer fra et utsettingsprosjekt i Sverige som vi mener ikke er basert på noe godt økologisk grunnlag. Den blir ansett som en trussel mot den norske bestanden, sier fagsjef i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) , Ingar Jostein Øien.

Kritisk truet art

Ingar Jostein Øien

Fagsjef Ingar Jostein Øien i Norsk Ornitologisk Forening er kritisk til svenskenes utsetting av dverggås-hybrider.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det er bare noen titalls dverggjess igjen i Norge, og arten er kritisk truet. I Sverige var den helt utryddet, og det var derfor svenskene startet sitt prosjekt.

– De har holdt på i over 30 år med å sette ut gjess som har et tvilsomt genetisk opphav. Det var hybrider av dverggås og tundragås. Bestanden har fått fotfeste i Sverige og hekker der, sier Øien.

– Svenskene har brukt en tredje art, hvitkinngås, som fosterforeldre for dverggåskyllinger som er satt ut. Kyllingene har så fulgt med de voksne til overvintringsområdene deres i Nederland. Fuglene er hybrider fra før, og parer seg i tillegg stadig oftere med hvitkinngås, sier Øien.

– Kunne gitt friske gener

Leder i Sveriges Ornitologiska Förening, Dennis Kraft, mener gåsa som ble skutt i Porsanger kunne bidratt med friske gener til den norske bestanden.

– Foreldrene er russiske dverggjess, og den har ingen fremmede gener, sier Kraft til NRK.

Men Øien mener gåsa kunne lokket de norske på villspor til Nederland, og dermed gitt økt genetisk forurensing.

– Det er ingen ting som taler for det, mener derimot Dennis Kraft.

– Gåsa er to år gammel, og er ikke sett der de andre utsatte gjessene overvintrer. Vi vet ikke hvor den har vært, men vi burde latt den være og funnet ut hvor den tok veien.

Særpreget trekk

Dverggås som har fått unger i Norge trekker via Øst-Europa, mens voksne uten unger flyr lenger øst, via Tajmyr i Russland og Kasakhstan. Alle overvintrer i Hellas.

– Denne komplekse og raffinerte trekkruta er en del av artens særpreg. I verste fall kunne den gått tapt hvis de svenske hybridene hadde tatt med seg ville norske fugler til kulturbeitemark i Nederland i stedet, sier Øien.

Han mener det ikke er en strid mellom Norge og Sverige, men mellom Sverige på den ene siden og 20 land som har undertegnet en internasjonal handlingsplan for dverggås.

– Sverige kjører sitt eget løp, og trosser handlingsplanen, sier Øien.

Heller ikke her er Kraft enig:

– Det står ikke noe i planen som tilsier at vi ikke kan drive vårt prosjekt i Sverige, sier Kraft.

Dverggåsa Imre

Den radiomerkede dverggåsa Imre bidro til å avsløre en unik trekkrute gjennom Russland og Kasakhstan. Den ble skutt før den kom fram til Hellas.

Foto: Morten Ekker/DN