Sikter seg inn på lokale ungdommer for å redde Heimevernet

Alle ungdommer i Finnmark ble kalt inn til sesjon, for å sikre lokal tilhørighet. Nå vurderer Forsvaret å gjøre det samme i flere fylker.

Øvelse i Finnmark

Ordningen med en førstegangstjeneste i Heimevernet i Finnmark er et pilotprosjekt, og det startet opp 3. juli i år.

Foto: Marte Brohaug/ Forsvaret

– Heimevernet er avhengig av å få inn soldater med lokal tilhørighet. De siste årene har vårt distrikt ikke fått inn nok soldater, fordi for få ungdommer fra Finnmark har gjennomført førstegangstjenesten, sier sjef for distrikt HV-17 i Finnmark, Stein Høye.

Uten lokal rekruttering kan Finnmark stå i fare for å mangle krefter til å forsvare fylket.

Derfor startet denne uka en ny rekruttskole på militærbasen Porsangmoen. Her skal finnmarksungdom få seks måneders utdanning for å tjenestegjøre i Heimevernet. Etter dette blir de overført direkte til HV-17 i Finnmark.

Sjef HV-17, Stein Høye

Sjef for HV-17 i Finnmark, Stein Høye, håper at det nye rekrutteringsprosjektet vil bli en suksess. Ettersom de er avhengig av å få inn flere lokale krefter i heimevernet i Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Normalt tar vi inn en viss andel av ungdomskullet til sesjon. I Finnmark har vi nå valgt å ta inn alle ungdommene, sier sjef for rekruttering og seleksjon i Nord-Norge, major Jan Inge Hansen, til forsvaretsforum.no.

– Det gjør vi for å få et bedre grunnlag å velge i, og vi vil få flere inn til tjeneste.

Målet er at cirka 300 rekrutter fra Finnmark skal gjennomføre førstegangstjenesten i år.

Ferske HV-rekrutter i Finnmark

Her står de framtidige HV-soldatene klare for innrykk og et halvt år i grønne klær ved Porsangmoen i Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Avhengig av lokalkunnskap i forsvaret

Alle finnmarksungdommer født i år 2000 ble altså kalt inn til sesjon tidligere i vinter.

To av dem som fikk tommelen opp er Eivind Pedersen fra Kirkenes og Sárá Gáren Ánne Nilut fra Kautokeino.

Sara Garen Anne Nilut er en av de historiske HV-rekruttene

Sárá Gáren Ánne Nilut syntes at inntaket til førstegangstjenesten var i tidligste laget på sommeren, men hun tror det skal gå fint å fullføre tjenesten.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

De skal begge prøve å fullføre den historiske førstegangstjenesten i regi av HV-17.

– Det er ganske spennende og ukjent, og jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente, sier Nilut.

Hun er usikker på om hun ønsker en karrière i Forsvaret etterpå, men for Pedersen er planen klar:

– Jeg har tenkt å søke meg til krigsskolen etter dette, sier han.

Eivind Pedersen er en av de historiske rekruttene i Finnmark

Eivind Pedersen har en liten plan om å fortsette i forsvaret etter årets førstegangstjeneste.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Aktuelt for hele landet

Det er ikke bare i Finnmark at Heimevernet sliter med å fylle opp styrkene med lokale krefter. Modellen kan bli prøvd flere plasser i landet i framtiden.

– Dersom dette blir en suksess og vi ser behovet, så kan det bli aktuelt å prøve andre plasser, sier oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Heimevernet, Per Gunnar Grosberghaugen, til forsvaretsforum.no.

Soldater med bakgrunn fra området de skal forsvare er viktig for Forsvaret, forklarer HV-17-sjef Stein Høye.

– Det å ha lokal ungdom inn til førstegangstjeneste er avgjørende for Heimevernet. Lokalkunnskapen er det som er aller viktigst i tillegg til soldatferdighetene.