NRK Meny
Normal

Seks store problemer i Vestleiren

Elendige boforhold, mangel på informasjon og uvisse framtidsutsikter. Mange beboere i Vestleiren ved Storskog i Finnmark har hatt det tungt.

Vestleiren i Kirkenes

Vestleiren ligger noen kilometer fra den norskrussiske grensen på Storskog i Finnmark. Her ble Ankomstsenter Finnmark satt i drift etter at transittmottaket i Fjellhallen i Kirkenes ble avviklet.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

I november i fjor, da Norge og Finnmark opplevde en stor strøm av asylsøkere over den norskrussiske grensen på Storskog, ble det opprettet et transittmottak på Heimevernets tidligere base, Vestleiren.

Ankomstsenter Finnmark, som det heter, hadde 600 sengeplasser, og oppholdet der var ment å være begrenset til 48 timer for flyktninger og migranter som var kommet til Norge via den arktiske ruten gjennom Russland.

Forholdene for menneskene i Vestleiren har vært kritisert. Så sent som i slutten av februar ble det kjent at Røde Kors hadde sendt flere bekymringsmeldinger om forholdene i leiren.

I tilfeldig rekkefølge, her er seks store problemer som denne vinteren har kommet frem om Vestleiren:

Asylsøkere i Vestleiren

Da Ankomstsenter Finnmark, Vestleiren, ble opprettet, skulle det være et gjennomtrekk på to- til 300 personer der i døgnet. Det var ikke meningen at noen skulle bo der i mer enn 48 timer. I slutten av november stoppet asylstrømmen over Storskog. Mange asylsøkere som allerede hadde kommet, ble sittende flere uker i Vestleiren.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

1) Dårlige sanitære forhold:

I en Bufetat-rapport etter en befaring i november, ikke lenge etter at Vestleiren ble åpnet, fremkommer følgende:

Det er påtakende uryddig og skittent i hele leiren under befaring, det er manglende renhold i henhold til hvilken som helst standard. Det står overfylte søppelsekker rundtomkring, og det flyter søppel på gulvene der barnefamilier ligger.

Fylkesmannen og fylkeslegen i Finnmark følger ikke lenge etter opp med en rapport der de var bekymret for forholdene i Vestleiren.

Her blir kritiske hygieniske forhold på senteret presisert:

«De hygieniske forhold på rommene der asylantene bor og sover og på deres toaletter er under enhver kritikk», skriver fylkeslegen i rapporten.

Det er ikke papir på toalettene og brukt papir med avføring på gulvet. Vannflasker står på gulvet for at man kunne vaske underliv etter toalettbesøk og i tillegg skal det ikke ha vært tilgjengelig såpe eller hånddesinfeksjon i toalettrommene.

Smitteansvarlig lege vurderte forholdene som uholdbare.

2) Lengden på opphold:

Da Ankomstsenter Finnmark i november i fjor blir opprettet i Vestleiren, er den ment for opphold på 48 timer. For mange asylsøkere har oppholdstiden blitt betydelig lengre.

UDI varslet i desember i fjor at de ville flytte folk ut av leiren og bekreftet samtidig overfor NRK at mange hadde bodd der langt over den tiden det var ment. Så lenge som tre uker hadde enkelte i desember oppholdt seg i Vestleiren.

Inntil denne uken hadde mange personer, som ventet på å bli transportert ut av Norge oppholdt seg i seks uker i Vestleiren.

3) Manglende aktivitetstilbud:

Asylsøkerne i Vestleiren har hatt lite å ta seg til i hverdagene. Aktivitetstilbud for barna har vært en mangelvare. Blant annet har ikke barna kunnet gå på skole.

4) Manglende skoletilbud for barna:

Barn som har bodd i Norge i tre måneder og som det er sannsynlig at vil bli her over en lengre periode, har rett til å gå på skole.

Det er Sør-Varanger kommune som er ansvarlig for å tilrettelegge for skoletilbud. I Vestleiren har barna fortsatt ingen tilbud om skolegang.

Erna Solberg i Finnmark

Statsminister Erna Solberg på besøk i Vestleiren fire dager før Bufetat oppdaget uforsvarlige forhold for beboere.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

5) Hensynet til barna:

I den nevnte Bufetat-rapporten etter en inspeksjon i november, vurderes det til at det mangler «et barneperspektiv» i Vestleiren, skrev Nordlys i februar i år. Bufetat skriver at det manglet tilstedeværelse av barnefaglig kompetanse i leiren.

Det fremkommer også i rapporten at Hero, som drifter leiren, ikke en gang visste ikke hvor mange barn som oppholdt seg der. I rapporten heter det også at Hero oppga at det bodde 100 færre barn i leiren enn det som Bufetat telte opp.

6) Helse:

I november i fjor slår fylkesmannen og fylkeslegen i Finnmark alarm. I en rapport, også nevnt lengre opp i denne teksten, skrev de at det var kommet flere bekymringsmeldinger til fylkeslegen om helseforhold og barns hverdag i ankomstsenteret.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), retter i februar i år sterk kritikk mot asylantenes helsetilbud, som de mener er manglende, skriver iFinnmark.

Lang ventetid, uvisshet om fremtiden og mangel på informasjon har vært tøft for mange beboere i Vestleiren.

Det blir i februar også kjent at Røde Kors, som har hatt et team i Vestleiren, har skrevet flere bekymringsmeldinger om forholdene i leiren. En gruppe personer som venter på å bli transportert ut av Norge, har oppholdt seg over lengre tid i Vestleiren, og Røde Kors er bekymret for denne gruppens psykososiale helse.

Røde Kors er av den oppfatning at mange begynner å nærme seg et punkt hvor frustrasjonen i verste fall kan ta overhånd for enkelte, skriver Nordlys. Enkelte beboere ser angivelig ingen fremtid i livet sitt, og ønsker ikke å leve.

– Mye bedre forhold nå

Vidar Torheim

Vidar Torheim i Hero sier at det var mange utfordringer i starten for Ankomstsenter Finnmark, og at mye har blitt bedre.

Foto: Rolf Jakobsen/NRK

I en artikkel på HEROs hjemmesider sier driftsdirektør Vidar Torheim at Vestleiren fremstår mye bedre rustet i dag enn på det tidspunktet tilsynet av Bufetat ble foretatt.

HERO skriver blant annet følgende:

Situasjonen som oppsto i november var akutt, uoversiktlig og planen for leiren ble utarbeidet mens ankomstene var svært høye. Det var ingen andre alternativer enn å gi folk tak over hodet i vinterkulda, samt søke å bygge system og finne de beste løsningene underveis.

Les full artikkel fra Hero her.

Noen tiltak i Vestleiren:

Det har vært jobbet med å bedre forholdene for asylsøkerne i Vestleiren. Her er noe av det som er gjort: