Russland setter ned foten – frykter lavere torskekvoter

Fiskebåt - tidligere Fiskebåtredernes Forbund - frykter lavere fiskekvoter fordi Russland ikke tillater et norsk forskningstokt i russisk del av Barentshavet.

Skreifiske 2015 i Senja

Skreifiske 2015 ved Senja.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Blant fiskerne er det nå usikkerhet hvor mye torsk det er i havet etter at det i fjor høst ble det tatt relativt små fangster.

Nå kan det kanskje bli lavere kvoter neste år på grunn av at Russland ikke tillater et norsk forskningstokt i russisk del av Barentshavet denne vinteren.

Vintertoktet er det viktigste grunnlaget for å gi norske og russiske myndigheter svar på hvor mye torsk det er i Barentshavet, og hvor mye torsk det vil bli lov å fiske neste år.

Forskningstoktet i vinter er spesielt viktig, sier Bjørn Ivar Maråk, ressursdirektør i Fiskebåt, næringsorganisasjonen for større fiskebåter.

Han frykter at det nå kan bli lavere kvoter:

– Nå må det spekuleres i hvor mye fisk som var i et område, og da må det legges større forsiktighetsintervaller, sier han.

Har bedt om tilbakemelding

Fungerende programleder for Barentshavet i Havforskningsinstituttet, Harald Gjøsæter, er skuffet.

– Det skjer store endringer blant annet i utbredelse. År får år har vi sett at vi har fått torsken utbredt lengre nord-øst enn normalt. I en sånn periode er det ekstra uheldig om vi mangler dekning i et område. Da kan vi ikke vite sikkert om det var fisk der eller ikke, sier han.

Frode Overland Andersen

Frode Overland Andersen i UD.

Foto: Pressefoto / UD

Informasjonsdirektør i UD, Frode Overland Andersen vil ikke si om det kan ligge politiske årsaker bak Russlands motvilje.

– Vi er kjent med at det er kommet et avslag på søknaden, og vi har bedt om en tilbakemelding fra russiske myndigheter om en forklaring på det. Det har vi foreløpig ikke fått, sier han.

Uten begrunnelse

Det er første gang Utenriksdepartementet har fått beskjed fra russisk side om at Havforskningsinstituttet ikke får gjennomføre sitt vintertokt i russisk del av Barentshavet, uten begrunnelse.

Saken er blitt tatt opp to ganger med det russiske utenriksministeriet uten at saken er blitt løst av den grunn.