Rekordår for Statoil - 70 skipslaster gass forlot Melkøya

2016 ble et rekordår for Statoils gassproduksjon på Melkøya i Hammerfest. 70 skipslaster LNG ble sendt ut på verdensmarkedet. Det er mer enn anlegget er beregna å levere.

Melkøya, desember 2010

Statoils anlegg på Melkøya.

Foto: Allan Klo

Under Statoils markering for nok et rekordår onsdag, ble det lagt ned en grunnstein for et nybygg på 300 millioner og enda mer aktivitet på Melkøya.

Statoil ser nemlig for seg ytterligere vekst på Melkøya utenfor Hammerfest, og investerer i et nytt bygg.

Rekordåret 2016 gjør også at konserndirektør for økonomi i Statoil, Hans Jakob Hegge, ser lyst på fremtiden.

– Vi har et langsiktig perspektiv på Melkøya og vi har tenkt til å holde på her til i hvert fall 2040. Vi har også et funn ute i Barentshavet med volumer vi har tenkt til å trekke inn til dette anlegget etter hvert, sier Hegge.

Hans Jakob Hegge

Konserndirektør for økonomi i Statoil, Hans Jakob Hegge

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

Co₂-versting

Gassanlegget til Statoil som slipper ut mer Co₂ enn hele Oslo-trafikken, slo alle rekorder i fjor. Fabrikksjef Unni Fjær forteller om økning i produksjonen.

– Vi har skipet ut 4,49 millioner tonn LNG fra anlegget. Det er omtrent sju prosent mere enn det som var den opprinnelige designet for anlegget, sier Fjær.

De 70 gasslastene med LNG til verdensmarkedet førte og til at Co₂-utslippene økte. Utslippet fra anlegget som er landets største enkeltutslipp av Co2 økte dermed med fem prosent, fra 1,02 tonn til 1,07 tonn.

– Den kraften vi bruke per i dag er basert på å bruke gasskraft på våre elektriske drivere. Vi har et alternativ litt frem i tid der vi ser på andre muligheter for å kunne drifte anlegget her, sier hun.

Unni Fjær

Fabrikksjef på Melkøya, Unni Fjær.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

Ønsker mindre utslipp

Og til våren stanses anlegget for vedlikehold. Målet er større produksjon og mindre utslipp.

– Vi har ganske mye aktivitet gående for å se på akkurat det. Det er mye spennende på gang, sier hun.

Melkøya slipper ut rundt 1 million tonn klimagasser i året.

Melkøya
Foto: Allan Klo