Reindrifta bekymra for anleggsveg – Nussir hevder den er gammel

Reineiere i Kvalsund hevder underjordisk gruvedrift ved Nussir ikke er nok og viser til en anleggsvei som vil sperre ei naturlig trekkrute for rein. Nussir tilbakeviser påstanden.

Adm. dir. i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Veien det vises til er en anleggsvei som har vært i området sia syttitallet, mener Øystein Rushfeldt.

Foto: Allan Klo

Gruveselskapet Nussir mener de underjordiske produksjonssystemene i den planlagte gruva i Repparfjord ikke vil skape problemer for reindrifta.

Ledelsen for reinbeitedistriktet i området mener noe annet, og viser til anleggsveien som de hevder vil hindre ferdselen for flere hundre reinsdyr.

– Alt skal under jord

Nussir-sjef, Øystein Rushfeldt, forstår ikke hvor problemet ligger.

– For dem som er godt kjent i Kvalsund er det litt vanskelig å forstå at reindriftsnæringa skulle få store problemer som følge av Nussir, enn så lenge vi skal ha vår aktivitet på et eksisterende industriområde hvor det i dag er aktivitet, attpåtil dagbruddsaktivitet, med støv og støy. Vi skal ha all vår gruveaktivitet under jorda fra dette industriområdet, sier Rushfeldt.

Øystein Rushfeldt

Direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, forstår ikke reindriftas problem.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I går ble gruveselskapets søknad om driftskonsesjon for kobbergruva godkjent av de folkevalgte i Kvalsund. Dette skjedde omtrent samtidig med at Nussir meldte om nye kobberfunn i fjellområdene i Repparfjord.

– Hindrer naturlig trekkveg

Reindrifta mener selskapets løfter om underjordisk gruvedrift ikke løser deres problem.

– Aktiviteten i Nussir-området vil skape utfordringer fordi det vil stenge den eneste flyttevegen til reinen, den reinen naturlig bruker, ikke den vi bruker som flytteområde. Og der hvor vegen skal bygges, er det ei naturlig trekklei for reinen som den bruker for å komme seg til sjøsida. Og det området er et av de viktigste når det blir bart om våren.

Det sier leder i reinbeitedistrikt Fiettar, Ann Catharina Lango.

Ann Catharina Lango

Det berørte reinbeitedistriktet Fiettar med distriktsleder Ann Catharina Lango har helt siden Nussirs gruveplaner startet vært imot oppstart av gruve. Grunnen er at de mener gruven vil ta store beitearealer fra distriktet.

Foto: Privat

Mener de føyer reindrifta

Veien det vises til er en anleggsvei som har vært i området sia syttitallet, mener Øystein Rushfeldt. Han understreker at både gruvevirksomhet og transportveier vil være under bakken.

– De første årene vi hadde samtaler med Sametinget og med reindrifta, fikk vi veldig positive tilbakemeldinger på at vi skulle drive under jord. Og vi fikk forslag fra reindrifta om også å ha tunneler til underjordsdrifta og ikke bruke overflateveg, noe vi har lagt inn i prosjektet. Så vi føler jo hele vegen at vi har gjort det som reindrifta har ønska: holde oss under bakken og på et eksisterende område. Så for oss er det vanskelig å skjønne hvorfor det nå sees så negativt på, sier Rushfeldt.

Nussir i Kvalsund

Nussir-ledelsen sier at all ny gruvevirksomhet skal under jord.

Foto: Stian Strøm