NRK Meny
Normal

Ønsker å bli flyttet til mottak for mindreårige

I strømmen av asylsøkere til Norge, kommer det også barn og ungdommer som søker asyl uten følge av foreldre. For noen uker siden kom fire ungdommer fra Afghanistan til Oscarsgata mottak i Vadsø.

Asylmottak Vadsø

Her på Oscarsgata mottak i Vadsø, et mottak for familier og voksne, bor de fire afganerene. Bildet er tatt i en annen anledning.

Foto: Ole-Marius Aune Sandmo / NRK

Oscarsgata mottak er et mottak for familier og voksne, og nå ber de fire afghanerne innstendig om å bli flyttet til et mottak for enslige mindreårige.

NRK møter de fire på mottaket der de bor. Ungdommene snakker lite engelsk, og derfor går mye av praten gjennom Ahmad Faheem Jahya, som selv er afghaner og som nå bor i Vadsø.

Ahmad Faheem Jahya

VIL HJELPE: Ahmad Faheem Jahya møtte de fire unge afghnerne på en muslimsk seremoni i Vadsø. Han så at de hadde det vanskelig og har derfor engasjert seg for å hjelpe de fire ungdommene.

Foto: Privat

På de norske identitetspapirene til de fire afghanerne, står det at de er mellom 18 og 22 år. Ifølge disse papirene er de voksne og skal klare seg selv på et voksenmottak.

Selv hevder de å være 16 år og mindreårige. Faheem Jahya forklarer hvordan feilen har oppstått.

– Smuglere ordnet pass til dem. I Afghanistan er loven sånn at mindreårige ikke kan reise alene, og man får ikke pass om man er under 18 år. Smuglerne ordnet derfor pass til dem, der det står at de er over 18 år, sier Faheem Jahya.

– Har kompetanse på dette

Leder på Oscarsgata mottak, Per Yngve Christensen, sier at det er UDI som bestemmer hvor den enkelte asylsøker skal være. På mottaket i Vadsø har de opplevd lignende situasjoner som dette, og selv om mottaket i Vadsø ikke er et mottak for mindreårige, har de kompetanse som kan vurdere alderen til asylsøkerne.

– Vi har fagkompetanse på mottaket, vi har barnevernspedagog, vi har førskolelærer som gjør en egen vurdering med tanke på modenhet. I tillegg har vi helsesøster og sykepleier som gjør en helsefaglig vurdering, sier Christensen.

Ut fra de vurderingene lager mottaket en skriftlig rapport som de sender til UDI, til en egen kontaktperson der som har med mindreårige asylsøkere å gjøre.

Per Yngve Christensen

Leder ved Oscarsgata mottak i Vadsø, Per Yngve Christensen.

Foto: Stian Strøm

Oscarsgata mottak er det største mottaket i Nord-Norge. Nå er mottaket fylt opp - med over 300 beboere. Det merkes at det er mye folk i gangene og rommene.

– Det er klart vi merker at vi er over 300 her, men det er ikke det store ramaskriket om akutthjelp eller andre former for bistand. Det har gått utrolig bra så langt, forteller mottaksleder Christensen.

Tror hastverk er årsaken

På mottaket i Vadsø får asylsøkerne penger til å klare seg selv mens søknaden blir behandlet. For mindreårige med lite engelskkunnskaper kan det være frustrerende å skulle klare seg på egen hånd.

De fire guttene mener hastverk på transittmottaket i Kirkenes gjorde at de ikke fikk rettet opp i informasjonen på identitetskortene. Fredag hadde mottaket en lengre samtale med de unge afghanerne, men det er UDI som avgjør hvor asylsøkerne skal være.

Ahmad Faheem Jahya sier at han kjenner seg igjen i redselen som de unge afghanerne føler.

– Jeg vil ikke at noe galt skal skje med dem, og det betyr at jeg må være her og hjelpe dem, sier Faheem Jahya.