– Vi har sett konsekvensene av ulven som dreper

Det er nå gitt fellingstillatelse på ulv i Finnmark for tredje gang i vinter, etter at mer enn 60 reinsdyr og sauer er drept. – Der man må velge mellom beitedyr og rovdyr, bør beitedyrene alltid prioriteres, sier tidligere stortingspolitiker.

Ulv skutt i Finnmark

Denne ulven drepte flere reinsdyr i november. Nå herjer en ny ulv i Finnmark, denne gangen i Pasvik.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Reineierne i Pasvik i Øst-Finnmark har funnet tre rein som er drept av ulv. En ble funnet før jul, og to simler ble funnet nå på nyåret.

Nå er det gitt fellingstillatelse på ulven i Pasvik, skriver Sør-Varanger avis.

Mens rovdyrpolitikken skaper store konflikter i Sør-Norge, er det det få som reagerer når ulv felles i Nord-Norge.

Drept simle i Finnmark

To simler er funnet drept på nyåret, mens en ble funnet før jul. Nå skal ulven som står bak, felles.

Foto: SNO

Ser bilder av søte ulver

Tidligere stortingspolitiker fra Finnmark, Laila Davidsen, tror årsaken kan være at vi i nord har sett konsekvensene av rovdyrenes handlinger på en annen måte enn folk har gjort i Oslo.

– Mange bønder her har måttet legge ned på grunn av rovdyr. Her har vi et annet forhold til beitedyr, og vi tar tradisjonelt bøndene og beitedyrenes side, sier Davisen.

– Vi har sett konsekvensene av rovdyr som dreper. Det gjør man gjerne ikke i Nordmarka. Der ser man bilder av en søt ulv man gjerne vil se, bare alle andre steder enn i sin egen hage, sier Davidsen.

Laila Davidsen

Tidligere stortingspolitiker fra Finnmark Høyre Laila Davidsen mener rovdyr må vike for beitedyr. Davidsen er ikke lenger politisk aktiv.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Ulvemotstandere fra Nord-Norge i Oslo

Tirsdag kveld arrangeres det fakkeltog mot regjeringens ulvepolitikk i Oslo.

Fra Finnmark, Troms og Nordland kommer det folk med fly for å være med på demonstrasjonen.

– Vi reiser nedover fordi vi kjenner oss igjen i problemet. Vi må støtte de som lever i ulvesonen, sier leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen.

Allerede lørdag 12. januar arrangeres det en motdemonstrasjon, når dyrevernsorganisasjonen NOAH skal demonstrere for ulven.

– Vi er nødt til å vise at truede dyr må ha vern. De skal ikke bli utsatt for utryddingspolitikken som vi ser i dag, sier leiar i NOAH Siri Martinsen.

Ulv skutt i Finnmark

Ulvene blir felt fordi det er fare for store skader på reinsdyr, og fare for at reinflokker blir blandet sammen.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Uvanlig mye ulv i Finnmark

To ulver stod bak mer enn 60 drepte reinsdyr og sauer i indre Finnmark i oktober og november. Det ble gitt fellingstillatelse for begge, og begge ble skutt.

Etter at den siste av dem ble felt ble det funnet spor etter ytterligere en ulv i Finnmark.

I utgangspunktet er det svært uvanlig med ulv i Finnmark, men nå har det vært minst tre ulv i fylket bare i vinter.

– Det har vært en streifulv nesten hver vinter de siste årene. Men det at det er skutt to ulv, og at det er gitt fellingstillatelse på en tredje, det er svært uvanlig, sier Rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn (SNO) Magne Asheim.

I 2017 var det ganske mange ulveflokker sør i Finland, og Asheim og SNO tror ulvene som kommer til Finnmark er unge individer fra den finske ulvebestanden.

– Unge hanner, og også unge tisper, er nødt til å vandre ut fra oppvekstområdet sitt, fordi det territoriet er opptatt av foreldrene. Og særlig unge hannulver kan vandre over hele Nordkalotten, sier Asheim.

Magne Asheim

Rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn (SNO) Magne Asheim.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Lett å se at det er ulv

Asheim forteller at det ikke er vanskelig å stadfeste at det er ulv som står bak de drepte reinsdyra, så lenge kadavrene er ferske, og det var de i disse tilfellene.

Ulven har nemlig en egen måte å drepe byttet på.

– Ulven går ofte rett i baklåret, bak i kneet og får tak der, og så ender det opp med bitt over ryggen, og reinen blir da drept med kraftige bitt i hals og nakke. Alle de tegnene har vi funnet på de drepte reinsdyra, og det er veldig symptomatisk for ulv, sier Asheim.

Rein funnet drept i helga i Fiettjar reinbeitedistrikt - usensurert

Reinsdyr funnet drept i Karasjok i høst.

Foto: Privat

Skal ikke være ulv i nord

Det er Stortinget som har bestemt at det ikke skal etableres ulveflokker der det drives tamrein i Norge, så fra Røros og oppover skal det ikke være ulv i Norge. Samme type forvaltning gjelder i Sverige og Finland.

Det er bakgrunnen for at det gis fellingstillatelse når ulv blir dokumentert i Nord-Norge uten at det blir store konflikter rundt det.

Konfliktene i Sør-Norge er knyttet til områdene der det skal være ulveflokker.

Før denne sesongens fellinger hadde det ikke vært skadefelling på ulv i Finnmark siden 2005, da en innvandret finsk-russisk hann på 45,5 kilo ble skutt i Sør-Varanger.