Hopp til innhold

Enda en ulv har herjet i Finnmark – flere reinsdyr funnet drept

Reineiere frykter en fremtid med mye ulv. – Selv om en ulv ble skutt i går, så er det ingen avslapning.

Ulv skutt i Finnmark

SKUTT: Denne ulven har drept flere reinsdyr de siste dagene. Nå er den skutt.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det er oppdaget enda et ulvespor lenger vest. Det gjelder å være på vakt, og det krever sitt, sier leder i reinbeitedistriktet Skuohtanjárga siida, Mikkel Nils Sara.

For en måned siden ble en ulv skutt i Karasjok etter å ha drept 57 sau og reinsdyr.

De siste ukene har enda en ulv herjet i området. I går ble ulven skutt av Statens naturoppsyn (SNO) fra et helikopter etter oppdrag fra Miljødirektoratet.

Ulv skutt i Finnmark

– Gårsdagens ulv var en skikkelig sværing, og mye større enn det SNO skjøt for en måned siden, sier Mikkel Nils Sara.

Foto: Mette Ballovara / NRK

De siste dagene er fire reinsdyr funnet drept over et stort område.

– Det kan godt være flere drepte reinsdyr, sier Magne Asheim i SNO.

Det betyr at mer enn 60 rein og sau er drept av ulv i indre Finnmark siden starten av oktober. Det er svært uvanlig med ulv i Finnmark.

Magne Asheim

ROVVILTANSVARLIG: Magne Aasheim er regionalt rovviltansvarlig for SNO i Finnmark.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

SNO har funnet spor og kadavere i tre ulike reinflokker.

– Ulven ble felt fordi det er fare for store skader, og fare for at reinflokker blir blandet sammen. Ulven kommer fra finsk side, hvor den også har drept en del reinsdyr, sier Aasheim.

Reineren frykter en tid med mye ulv.

– Vi må nok være våken for ulv i vinter, sier Sara og legger til:

– Etter disse episodene har jeg begynt å tenke at det mulig er kommet en ny ulvetid i Finnmark.

Korte nyheter

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK