Nei til vindkraftverk i Kvalsund

Fálesrášša vindkraftverk får avslag på konsesjon for å bygge vindkraftverk. Hensynet til reindrifta ble avgjørende.

Fálesrášša vindpark

Slik skulle Fálesrášša vindkraftverk se ut. Nå blir det ikke noe av planene.

Foto: Finnmark kraft

I januar 2013 ga NVE konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 180 MW i området ved Fálesrášša i Kvalsund kommune.

Konsesjonsvedtaket ble blant annet påklaget av det berørte reinbeitedistriktet.

Olje- og energidepartementet har valgt å gå reindrifta i møte.

– Jeg har under klagebehandlingen lagt avgjørende vekt på at planområdet for vindkraftverket er av særlig stor betydning for reindriften, både som kalvingsland, luftingsplass og trekkområde. Vindkraftverket kunne blitt et alvorlig hinder for å opprettholde reindriften i distriktet i det omfanget det har i dag. Jeg har kommet til at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon til Fálesrášša vindkraftverk, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en pressemelding.

Reinbeitedistriktet i Fálesrášša vil også bli negativt berørt av den nye kraftledningen mellom Balsfjord og Skaidi, ifølge statsråden. Dette var med på å påvirke avgjørelsen.

Skuffet

Fálesrášša vindkraftverk er eid av Aurora Vindkraft AS, som er et samarbeid mellom Finnmark Kraft og Fred Olsen Renewables.

– Dette er et prosjekt med stort potensiale, så vi er svært skuffet. Vi fikk ja fra NVE, og er forbauset over at statens sin fagmyndighet ikke er blitt hørt, sier administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft til NRK.

Masvik sier dette vil få konsekvenser for deres videre satsning på vindkraftverk.

– Vedtaket gjør det vanskelig å drive med fornybar energi, og er et skudd for baugen for å utnytte de store vindkraftressursene vi har.

Vindkraftplanene til selskapet i Båtsfjord vil fortsette som før.

– Men vi har fått nei på alle våre prosjekter i vestfylket. Spørsmålet vi må stille oss er om vi bør fortsette å satse på vindkraft her, sier han.

I dag er det kun vindkraft ved Havøysundgavlen i Vest-Finnmark.

John Masvik

John Masvik, administrerende direktør i Finnmark Kraft.

Foto: NRK

– Redder reindrifta i området

Reindriftsutøveren Ánte Máhtte Eira i Gearretnjárga reinbeitedistrikt er glad for at reindrifta ble hørt.

– Avslaget om vindkraft redder reindrifta i området, det er jeg ikke i tvil om, og om de hadde gitt konsesjon så hadde det vært en av de mørkeste dagene for distriktet, sier han til NRK Sápmi .

Også Naturvernforbundet er fornøyd med avgjørelsen.

– Vi er svært glade for at olje- og energiministeren har tatt klagene til følge og at det ikke blir anlagt noe vindkraftverk i dette området som er så viktig for reindrifta og som har så store naturverdier, sier Lars Haltbrekken.