NRK Meny
Normal

Nå må du ha politiattest for å jobbe med eldre

Fra 1. januar må alle som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester ha politiattest. Tidligere har det kun vært krav for dem som jobber med barn og utviklingshemmede.

Eldreomsorg illustrasjon

Illustrasjonsfoto. Endringene ble vedtatt av Stortinget juni 2016 og trer i kraft 1. januar 2017.

Foto: Gorm Kallestad

I juni vedtok Stortinget en helt ny lov. Den skal sørge for bedre sikkerhet for alle utsatte grupper i samfunnet.

– Kommunene må nå innhente politiattest til alle nye ansatte etter 1. januar som skal jobbe med eldre og demente, sier avdelingslederen i politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Leif Sætrum.

Leif Sætrum

Avdelingslederen i politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Leif Sætrum.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– En utsatt gruppe

Tidligere har det ikke vært noe krav om politiattest for dem som jobber i eldreomsorgen.

– Hvorfor har dette kravet kommet?

– Det vil jeg mene og tro er fordi man har sett at det er et behov for det. Det er en utsatt gruppe, akkurat som barn.

– Dette er mennesker som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Da er det viktig at de som skal ta vare på dem har en politiattest i bunn, sier Sætrum.

Politiattesten skal gi informasjon om seksuelle overgrep, narkotika- og voldsforbrytelser. Den skal også gi informasjon om tvang, trusler, tyveri, ran, underslag, utpressing og bedrageri.

Vardø politistasjon

På dette kontoret i Vardø sendes politiattester ut til hele landet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Trenger flere ansatte

Det vil også bli krav om politiattest for dem som jobber i spesialisthelsetjenester og tannhelsetjenester for barn og utviklingshemmede.

Før loven ble vedtatt gjorde Politidirektoratet en undersøkelse på hvor mange flere politiattester kontoret i Vardø får.

– Det blir omtrent 50.000 ekstra i året. Det vil si at det blir et mye større påtrykk av politiattester, men vi håper vi skal dimensjoneres opp mot det.

– Hvor mange flere trenger dere?

– Vi må nok ha tre eller fire nye ansatte. Forutsetninga for at lovendringa skulle vedtas, var at det skulle overføres penger fra helse- og omsorgsdepartementet til justisdepartementet.

Summen som skulle overføres for å få gjennom den nye loven var på to og en halv million kroner.

– Det regner jeg med er overført nå, ettersom loven er vedtatt, Sier Sætrum.

Det er kun nytilsatte som arbeidsgiver kan kreve politiattest fra, og det skal ikke kreves ny politiattest av personell som har framlagt politiattest etter gammelt regelverk.