Ordfører: – Hvis en bedrift ikke lønner seg, må den gå konkurs

Leder i LO Finnmark er svært provosert over ordførerens utsagn under valgdebatten forrige helg, hvor det kom frem at hun ønsker å innføre en mineralskatt på gruvedriften som skal gå til kommunen.

Cecilie Hansen

Ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen, sier at hun ikke mener at gruven skal betale en ekstra avgift, men at pengene skal gå til kommunen og ikke staten.

Foto: ANITA FØLEIDE / NRK

Valglogo

Under et debattmøte i Kirkenes i helga fikk ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen, spørsmål om en mineralsskatt ikke vil skade Sydvaranger Gruve, som sysselsetter rundt 400 mennesker. Svaret hun gav provoserte leder i Finnmark LO, Bjørn Johansen.

Bjørn Johansen

Bjørn Johansen er leder i LO Finnmark, og er provosert over ordførerens utsagn under valgdebatten.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Cecilie sa at dersom de ikke klarer også den ekstrautgiften, så har de ikke livets rett. Det syns jeg blir letthendig, med så mange arbeidsplasser dette faktisk er snakk om. Denne gruven gir enorme ringvirkninger, og det syns jeg ordføreren bør ta innover seg, sier Johansen.

– Dreier seg om en omfordeling

– På spørsmål fra debattlederen om ikke en skatt eller avgift på mineraler ville skade gruvenæringa som allerede sliter i Sør-Varanger, så sa du at hvis en bedrift ikke lønner seg må den gå konkurs.

– Ja, men man kan ikke knytte dette opp mot en ressursskatt. Ressursskatten i dag går til den norske stat, så dette er ikke en ekstraavgift. Det dreier seg om en omfordeling av et avgiftsregime vi allerede har i dag. De avgiftene som er i dag går direkte til staten, og kommunen sitter igjen med ingenting.

Vet ikke hvem eieren av gruva er

Selv om hun tidligere har uttalt at en ekstra avgift på mineraluttak burde innføres, understreker hun nå at det ikke vil bli ekstra utgifter for Sydvaranger Gruve, men heller en omstrukturering som gir kommunen mer penger, og staten mindre.

Mineralskatt og regelverk vil gi kommunen bedre råd, men også bedre oversikt over hvem som opererer i kommunen.

For eksempel aner de ikke i dag hvem som er den største eieren i Sydvaranger Gruve.

– Dette handler jo om at vi skal verne om våre ressurser, og Finnmark spesielt er ufattelig rikt på mineraler. Vi er jo nødt til å få på plass et skikkelig regelverk som sikrer lokalsamfunnet som har disse ressursene.

– Mineralnæringen er i fri flyt, vi har veldig lite kontroll, og vi har ingen muligheter til å legge bedre til rette, eller å sikre oss de verdiene lokalt.

Video Ja til utslipp Sydvaranger Gruve

Sydvaranger Gruve har slitt økonomisk, og LO leder i Finnmark reagerer på at de skal få ekstra utgifter.

Foto: NRK

– Ikke viktig hvor skatten betales

Bjørn Johansen mener på sin side at gruva allerede kommer kommunen til gode.

– Det er 400 mann i arbeid her, 70-80% som faktisk bor i Kirkenes, de skatter til kommunen, og gir masse ringvirkninger til underleverandører. At dette ikke gir avkastning skjønner jeg ikke, sier Johansen.

Sydvaranger gruver

Ordføreren forteller at kommunen ikke vet hvem den største eieren av Sydvaranger gruve er.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Henning Bråten, hovedtillitsvalgt i fagforeninga Nordens Klippe, sier at spørsmålet om skatten skal betales til stat eller kommune ikke er det viktigste.

– Det som er viktig for oss er at vi har faste rammevilkår å forholde oss til, og at vi betaler det samme i konkurranse med andre. Hvordan det som allerede betales inn fordeles, det er en politisk avgjørelse, sier han.