NRK Meny
Normal

Ledigheten er stabil – på tross av gruvekonkurs

Antall arbeidsledige i Sør-Varanger økte kraftig i desember som følge av konkursen i Sydvaranger Gruve AS. Men gode tider ellers i fylket holder ledigheten i Finnmark stabil sammenlignet med samme tid i fjor.

Sydvaranger gruve

Nærmere 400 personer mistet jobben da Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs i forrige måned.

Foto: Ida Karine Gullvik/NRK

Arbeidsledigheten i Finnmark i desember i år økte så vidt sammenlignet med desember i fjor. Tallenes tale viser en økning på kun 0,1 prosent – fra 3,3 til 3,4 prosent.

Det betyr at 1.337 personer i Finnmark er helt arbeidsledige i desember i år.

Landsgjennomsnittet er en ledighet på 3,0 prosent.

Kraftig økning i Sør-Varanger

Arbeidsledigheten fra desember i fjor til i år er ganske stabil, og dét på tross av den nylige konkursen i Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes. I Sør-Varanger kommune er 269 personer registrert som arbeidsledige i desember, godt over dobbelt så mange som på samme tid i fjor.

Likevel går resten av Finnmark godt, forklarer NAV Finnmark.

– Størsteparten av kommunene i Finnmark har fortsatt nedgang i ledigheten, og det er gledelig. Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft, særlig innen fiskeri og bygg og anlegg, sier leder for markedsavdelinga i NAV Finnmark, Eva-Lill Johansen Margit, i en pressemelding.

NAV-kontoret i Kirkenes har for øvrig fått en ekstra stilling, dedikert til veiledning arbeidssøkere.

Gode tider i nord

Hadde det ikke vært for gruvekonkursen i Sør-Varanger kommune hadde altså arbeidsledigheten i Finnmark gått ned. At det går godt i fylket kommer fram i skattetallene fra Statistisk sentralbyrå for november.

Tallene viser at Finnmark ligger på topp blant alle fylker i Norge i vekst i skatteinngangen.

Mens Norge opplever en nedgang i skatteinngangen på grunn av fall i oljeprisen, ligger Nord-Norge i særklasse på topp når det gjelder vekst i skatteinntekter. Dette skriver statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en blogg.

– Det vitner om gode tider både i næringslivet og i offentlig sektor, skriver Chaffey.