Kystverket skal bidra til klimaplan

Kystverket skal nå bidra til klima- og energiplanlegging. Det melder Kystverket på sine egne nettsider. Hvert år fører Kystverket statistikk over klimagassutslipp fra skipsfarten i kommunene. Dette skal nå brukes til å planlegge klima- og energitiltak på kommunalt nivå.