Kritiserer regjering for manglende satsing på digitale lærere

Mener lærerne ikke har godt nok undervisningsopplegg for teknologien som er kjøpt inn.

Lærer ved første klasse på Elvebakken skole

Lærer Lill Hege Pedersen i Alta etter at elevene deres fikk nettbrett som verktøy for to år siden.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

I fjor kom regjeringens digitale strategi for skolene i Norge. Men allerede har forskerne sett at det mangler pedagogisk og didaktisk opplegg for lærernes bruk av digitale verktøy.

Som da elevene fikk utdelt nettbrett, og lærerne bare tok bilder av lærebøkene som elevene skulle lese. Eller da lærere brukte digitale tavler til 20.000 kroner stykket som vanlige projektorer – rådyre projektorer.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg i Utdanning- og forskningskomiteen plasserer ansvaret på regjeringen.

– De har gjort lite for å få på plass den grunnleggende kompetansen som trengs i skolen. Vi hører fra skoler at nyutdannede lærere må læres opp fra bunnen av. Det er jeg bekymret over, sier han.

Torstein Tvedt Solberg

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Teknologien først

Regjeringen har lovet mer videre- og etterutdanning for lærerne. Likevel er ikke Solberg begeistret.

– Det har vært mye innkjøp av nettbrett og digitale tavler tidligere, men det holder ikke med strøm på en tavle. Vi må få på plass innhold som er tilpasset, sier han.

Helt konkret mener han at digital kompetanse må inn på alle lærerutdanninger, slik det nå er i Alta i Finnmark. Og han mener at lærere som allerede er ute i arbeid nå, må få etterutdannet seg.

Silje S. Karlsen og Lisbeth B. Johanson

Forskerne Silje Solheim Karlsen og Lisbeth B. Johanson i ett av campus Altas digitale klasserom. I bakgrunnen står et gammelt piano fra den tiden rommet var brukt som musikkrom.

Foto: Erik Lieungh

– Hul kritikk

Frps statssekretær Atle Simonsen sier dette har vært et stort satsingsområde fra regjeringen:

– Det er en hul og uforståelig kritikk fra Ap. Vi har sørget for at lærerne på grunnskolelærerutdanningene får digital kompetanse som en del av utdanningen, og satt i gang en historisk satsing på etter- og videreutdanning av lærere, også innen digital kompetanse.

Atle Simonsen, Frp

Frps Atle Simonsen.

Foto: Marius Vervik

I den nye modellen for etterutdanning, definerer og prioriterer alle kommuner selv hvilke tiltak for kompetanseutvikling de trenger, i samarbeid med universiteter og høgskoler.

– Digital kompetanse er inne på topp 10-lista over temaene kommunene etterspør. Når kommunene etterspør dette fra universitetene og høgskolene, må lærerutdanningene levere, sier Simonsen.

I tillegg viser han til at regjeringen har lagt penger på bordet for å gjøre skolene mer digitale.

– 90 millioner hvert år går inn i den teknologiske skolesekken som blant annet skal gi oss gode digitale læremidler og bedre utstyr, sier Simonsen.

Arbeiderpartiet er ikke imponert over pengesummen.

– De har sammenrasket av eksisterende tiltak. I realiteten bidrar det ikke til et taktskifte innen skolen, sier Solberg.