Krangler om lukrativt krabbefiske

Kystfiskarlaget mener det er uverdig å stemple noen som hobbyfiskere. – Forslaget om at man må fiske torsk for en halv million for få lukrative krabbekvoter er urettferdig, mener leder Arne Pedersen.

Kongekrabbefiske

Kongekrabbefisket kan være lukrativt. men Finnmark Høyre og Kystfiskarlaget er på kollisjonskurs i debatten om hvem som skal få tilgang.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Både fiskere og politikere har foreslått at man må fiske torsk for en halv million for få kvoter på den lukrative kongekrabben.

Men Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen sier nei.

– Bare det å skulle skille mellom hvem som er profesjonell fisker og ikke gjør jo at man knytter det hele opp til penger. Det skaper splittelse blant fiskere og er urettferdig, mener Kystfiskarlagets leder, Arne Pedersen.

Han reagerer på forslag som kommer fra flere hold – om å skjerpe kravene til at krabbefiskerne også fisker fisk.

I dag må de ta torsk og annen hvitfisk for 100.000 kroner for å få krabbekvote. Stein Kollstrøm i Båtsfjord Høyre mener det er for lavt.

Stein Kollstrøm og Jo Inge Hesjevik

Finnmark Høyres Stein Kollstrøm (t.v.) mener det må innføres krav om at de som skal fiske kongekrabbe også må fiske hvitfisk for 500.000 kroner. Høyres fylkesleder Jo Inge Hesjevik (t.h.) er uenig, det samme er flertallet på fylkestinget.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– I utgangspunktet er jo krabbefiske et supplement til de som har fiske som hovednæring. Derfor må vi prinsipielt si noe om at innslagspunktet må være høyt. Og en yrkesfisker har ikke noe problem med å fiske for 500.000 kroner, sier Kollstrøm.

Oddvar Pedersen fra Tana stiller spørsmål om det er rett at en pensjonist som fisker annen fisk for 100.000 kroner skal kunne få fiske krabbe for 700–800. 000 kroner.

– Er det slik det skal være, spør han?

Provosert

Dette provoserer Arne Pedersen, som mener det er en ærlig sak å være krabbefisker også om du tjener penger som sauebonde eller snekker ved siden av.

Arne Pedersen

Arne Pedersen er leder i Kystfiskarlaget, og sier Finnmark Høyres forslag er provoserende.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det kreves jo ikke inntekt fra annen fiske for å være rekefisker. Dette prinsippet må også kunne gjelde for alt annet fiske, sier han.

Pedersen viser til at havforskerne har slått alarm om at kysttorsken i fjordene er på kraftig tilbakegang.

– Og det er jo den fisken fjordfiskerne fisker på. Når man så står i fare for å miste muligheten til krabbefiske så blir man dobbelt straffa fordi man politisk har laga en grense for å komme inn i krabbefiske, sier han.

Flertallet på Finnmark Høyres årsmøte i helga ville beholde dagens grense på 100.000 kroner. Det betyr at stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen fikk sitt eget fylkeslag mot seg. Bakke-Jensen har nemlig gått sammen med en Frp-mann fra Sunnmøre om et forslag til Stortinget om at grensa skal opp. Han mener fiskeindustrien på land er best tjent med et høyere torske-krav til dem som får krabbekvoter.