– Det er jo litt sensasjonelt å få modent korn i Tana

Da Helge Sæverud hentet inn kornhøsten i år, var det trolig første gang en gårdbruker i Finnmark hadde fått modent korn.

Kornhøsting
Foto: Arnstein Jensen / NRK

– For meg som rugbonde i Tana har det vært en fantastisk høst. Normalt sett skulle det jo vært snø, men noen ganger er man heldig.

Helge Sæverud

Rug-pioner Helge Sæverud

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Gårdbruker Helge Sæverud gjør seg klar til å ta inn kornhøsten fra åkeren sin.

Å høste korn i Finnmark er av klimatiske årsaker en sjeldenhet. Å gjøre det i månedsskiftet oktober/november har lenge vært umulig.

Men det stoppet ikke Sæverud.

Utstyrt med en ljå og en slåmaskin på størrelse med en gressklipper er han trolig den aller første i Finnmark som høster korn fra egen åker.

Kornhøst i Tana

UTSTYRSUTFORDRING: Helge Sæverud dro ut på jordet utstyrt med både ljå og en liten slåmaskin. Men maskinen viste seg å være mest effektiv.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Som man sår, høster man

– Det er nok noen som mener jeg har en skrue løs, men det skader jo ingen at jeg dyrker korn. Jeg lever etter en veldig enkel filosofi: Hva andre synes om meg er ikke mitt problem, sier Sæverud.

Pus inspiserer åkeren

Pus inspiserer åkeren før innhøsting.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Ute på åkeren har han nå åtte mål med rug – en spesielt hardfør kornsort. Den har overlevd den kalde Finnmarks-høsten, men nå gjenstår en siste utfordring.

– Det vi mangler her er utstyret for å høste korn, og jeg har sådd flere mål. For det er jo så lett å så, men ikke så lett å høste, ler han.

– Ideelt sett så hadde vi jo hatt noe på maskinen som samlet kornet, for nå er jo utfordringen å lage nek. Og når ramler det litt hulter til bulter. Men når man først har sådd så må man ta jobben som følger med.

Så kjører han i gang den vesle slåmaskinen og putrer i vei over jordet.

Helge Sæverud med kornnek

RUG-O-RAMA: Sæverud har et mannshøyt nek å bale med. Kanskje blir det brød av det? Eller et feiende flott julenek?

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Korn som livsfilosofi

– Egentlig er det litt sensasjonelt å få modent korn i Tana. Jeg synes det er morsomt. Jeg gjør det jo fordi jeg synes det er gøy, sier Helge.

Til slutt står han med armene rundt et mannshøyt nek med rug.

– Og om det ikke blir noe annet, så kan det i hvert fall bli julenek.

Hvor nekene til slutt tar veien er fortsatt et åpent spørsmål. For Helge handler det egentlig om mye større ting.

– «Vær din egen lege og du hopper over graven. Spis hvetekaker, vørterkaker, hjemmebakte brød, for man lever mye lengre med et godt humør», smiler han.

– Og for å bake brød trenger man korn, og her har vi rug, så får vi se hvordan det går.

Rug Tana
Foto: Arnstein Jensen / NRK