Knappe fire prosent av Castberg-jobbene havner i Nord-Norge

Utbyggingen av Johan Castberg-feltet vil kreve 47.000 årsverk. Statoils egne beregninger viser at bare 1800 av disse havner i Nord-Norge.

Johan Castberg produksjonsskip

Johan Castbergfeltet i Barentshavet ligger midtveis mellom Finnmark og Bjørnøya og inneholder nok olje til 30 års drift. Feltet er planlagt hentet opp ved hjelp av et produksjonsskip tilsvarende Nornefeltet.

Foto: Illustrasjon: Statoil

Mandag offentliggjorde Statoil planene for utbyggingen av Johan Castberg-feltet, midtveis mellom Finnmark og Bjørnøya.

Feltet som er planlagt satt i drift i 2022 ved bruk av et produksjonsskip, vil kreve investering på i underkant av 50 milliarder kroner.

Den nasjonale sysselsettingseffekten har Statoil selv beregna til knappe 47.000 årsverk. I underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge.

Med andre ord 3,8 prosent.

I tillegg viser beregninger at den 30 år lange driftsfasen vil generere 1700 årsverk per år. En fjerdedel av disse vil kunne komme i Nord-Norge.

Kirsti Bergstø, SV

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) mener finnmarkingene blir blendet av påstander om store ringvirkninger i oljeindustrien.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Blir lurt

– Dette viser at finnmarkingene er i ferd med å bli lurt. Å satse på olje i nord er i altfor stor grad å satse på arbeidsplasser på Vestlandet. Oljebransjen har jo hele tiden blåst opp tallene for ringvirkninger. Slik har oljelobbyen fått oppslutning og det har befesta seg ei framstilling om at olje er framtida for Nord-Norge.

– Men så ser vi at når tallene brytes ned, så er situasjonen en helt annen, sier Bergstø.

– Derfor er tiden inne for å ta noen modige avgjørelser. Når en industri som legger press på fiskeri og miljø ikke engang velger løsninger som gir arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt, bør olja heller ligge, sier SV-politikeren.

Men Hammerfest får jo flere arbeidsplasser enn Harstad, når forsyningsbase og helikopterbase legges til Finnmarks-byen?

– Joda, men vi ser at de valgene som blir tatt gjøres ut fra hva som er billigst for selskapet og ikke best for fellesskapet. Og de administrative stillingene som nå legges til Harstad ville ha betydd en helt annen satsing i Finnmark, mener Bergstø.

– Ingen vilje til debatt

Bergstø beklager at det i Stortinget ikke er noen stor vilje til debatt rundt oljeselskapenes planer, og tror derfor at når planen for utbyggingen av Johan Castberg skal behandles, så kommer det ikke til å skje store endringer fra det som Statoil allerede har bestemt seg for.

– Flere ringvirkninger enn Goliat

Ifølge Statoil er de beregna ringvirkningene for Johan Castberg høyere enn for Goliat-feltet, som i dag driftes fra Hammerfest. Der har NORUT har beregna sysselsettingen i nord til 450 personer.

Prosjektdirektør for Johan Castberg, Knut Gjertsen sier det har vært viktig å kartlegge nordnorske leverandører.

Knut Gjertsen

Prosjektdirektør Knut Gjertsen i Statoil

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det har vi gjort i samarbeid med leverandørnettverket Petro Arctic, og de tallene vi har presentert viser hva nordnorske leverandører er i stand til å levere.

– Ingenting vil glede oss mer enn om disse tallene viser seg å være enda større for Nord-Norges del, sier Gjertsen.

Statoil understreker at de har vært tilstede i landsdelen i over 40 år, og at de gjennom leteaktivitet, utbygging og drift av Norne og Snøhvit, samt utbygging av Aasta Hansteen har skapt betydelig aktivitet og ringvirkninger sammen med nordnorske leverandører og lokalsamfunn.

–Vi har også stor tro på fremtidige muligheter i nord. I tillegg til Castberg undersøker vi nå nye og spennende muligheter i nord med årets letekampanje i Barentshavet.