NRK Meny
Normal

Kan bli transittmottak i Kirkenes frem til jul

Flyktninger som kommer over Norges østligste grense, Storskog i Sør-Varanger, kan i resten av 2015 få et transittmottak i Kirkenes som første stoppested. – Så må vi rydde plass i asylmottakene, sier UDIs regiondirektør.

Syria-flyktninger på Storskog

TRANSITT: Tatalt har flere hundre asylsøkere tatt seg over grensa mellom Russland og Norge. Et transittmottak i Kirkenes kan fremover bli deres første stoppested i Norge.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

I kveld skal formannskapet i Sør-Varanger kommune avgjøre om de stiller seg positive til UDIs oppfordring om å etablere et transittmottak for flyktninger i kommunen. Hansen har tro på at formannskapet vil vedta å gå videre inn i forhandlinger med UDI.

Transittmottaket vil være et midlertidig alternativ for de flyktningene som kommer over grensa fra Russland.

UDI vil selv sende personell nordover for å foreta registreringsarbeidet i transitt i Kirkenes.

– Vi vil få øvet vår beredskap. Vi har gjort det før og har god erfaring med å gjøre dette arbeidet under Kosovo-krisa. Vi kan raskt få opp en slik transitt for å avhjelpe Oslo-området, sier Hansen.

Les mer: – Har ikke plass til alle flyktningene som kommer

Syria-flyktning på Storskog

PÅ FLUKT: Her sykler en syrisk flyktning over den russisk-norske grensen på Storskog i Finnmark. Bildet er tatt 2. september i år.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– En nasjonal dugnad for trygghet

Ordføreren forteller at mottaket trolig vil ligge i Fjellhallen i Kirkenes, der det under Kosovo-krisa på slutten av nittitallet også var etablert transittmottak for flyktninger.

Cecilie Hansen

DUGNAD: – Jeg opplever det som om vi er i gang med en nasjonal dugnad, og det gleder meg virkelig, sier ordfører Cecilie Hansen.

Foto: Anita Føleide

– Jeg kan tenke meg at det kan være aktuelt med transittmottak her frem til jul. Det er avhengig av hva norske myndigheter ønsker å gjøre med flyktningstrømmen fra Syria, sier Hansen.

Hansen forklarer at kommunen har et ønske om at de som kommer til transittmottaket vil bli sendt videre etter et kort opphold.

– Ellers kan vi ikke ta imot flere. Nå handler det om å få folk i trygghet. Jeg er også glad for at der er flere ordførere som nå i større grad enn før ønsker å ta imot flyktninger, sier Hansen.

I Sør-Varanger kommune skal 160 flyktninger få kommunen som permanent bosted i løpet av 2015 og 2016.

– Må rydde plass i asylmottakene

Bjørn Fridfeldt, UDI region nord på Senjehesten statlige mottak.

ASYLMOTTAK: Regiondirektør i UDI, Bjørn Alf Fridfeldt, sier det må ryddes plass i asylmottakene i Nord-Norge for å ta imot flyktningene som kommer til Norge via Russland.

Foto: Håvard Lior / NRK

Hvor mange flyktninger transittmottaket kan romme er ennå usikkert, forteller Hansen.

– I 1999 var det 100-150 flyktninger som oppholdt seg der om gangen. Det er ikke et egnet sted til bosetting, men fungerer godt som transittmottak, sier Hansen.

Regiondirektør i UDI, Bjørn Alf Fridfeldt, bekrefter at de først og fremst ser behovet for et transittmottak i øst. Her vil nyankomne asylsøkere få en politiregistrering, samt få gjennomført et asylintervju.

Etter to til tre dager vil de bli flyttet over i andre asylmottak, fortrinnsvis i Nord-Norge, til asylsaken er ferdigbehandlet forteller han.

– Vi ser at det å transportere folk til Oslo for politiregistrering og asylintervju ikke er bra for verken de som kommer eller for oss.

– Er det ledig kapasitet ved asylmottakene i Nord-Norge?

– Vi må rydde kapasitet. Vi er også i ferd med å etablere 15.000 nye mottaksplasser. Blir det ikke ledig kapasitet i region Nord, vil de bli overført til andre regioner, forteller Fridfeldt.

Kirkenes

KIRKENES: Fjellhallen i Kirkenes kan komme til å romme opp mot 150 flyktninger som har tatt seg over grensa ved Storskog i Sør-Varanger.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Les også: Politiet oppfordrer folk til å sende hjelpa sørover