Høring om fiskekvotene: – Det er som tobakksrusk å regne

Et samlet Nord-Norge sier nei til å fjerne pliktene som trålerne må forholde seg til. I dag gjennomførte næringskomiteen høring om den nye stortingsmeldinga til Per Sandberg.

Høring om pliktsystemet

Tirsdag gjennomførte næringskomiteen en høring om pliktsystemet i fiskeriene.

Foto: Jan-Harald Tomassen

– Da trålerne kom med Røkke sa han til Stoltenberg: «hvis vi ikke klarer å leve etter leveringsplikten, så ta fra oss kvotene»". Ja gjør det da! Gi kvotene til kystflåten, sa fylkespolitiker for SV Johnny Ingebrigtsen i dagens høring.

Han mener man må tilbake til hvordan pliktene ble forvaltet i starten.

Han mener Sandbergs kompensasjon for fjerning av pliktsystemet, 100 millioner kroner til kystsamfunnene, blir altfor lav.

– Det er som tobakksrusk å regne, og det smaker ikke godt heller.

Ingebrigtsen mente pliktsystemet heller burde strammes inn og at trålerne burde tvinges til å levere langs kysten.

Mens ordførerne understreket torskens betydning for små og store lokalsamfunn langs kysten, mente selskapene at forslaget fra fiskeriministeren vil gjøre forretningene deres mer effektivt og mer fleksibelt.

Johnny Ingebrigtsen

Johnny Ingebrigtsen i SV mener at det Sandberg tilbyr er å regne som

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Vil ikke ødelegge verdier

Flere synspunkt ble lagt fram, også fra fiskeriselskapene. Helge Singelstad, styreleder i Lerøy, sier at dersom de blir fratatt 20 prosent av kvotene, vil det få konsekvenser både på sjø og land.

– Vi skal ikke ødelegge verdier eller utarme samfunn. Vi skal gjøre det vi har gjort i Lebesby og Skjervøy. De som har oss, tror jeg er fornøyd med at vi er der, fortalte han.

Tommy Torvanger

Konsernsjef i Nergård, Tommy Torvanger.

Foto: Jan-Harald Tomassen

Konsernsjef Tommy Torvanger i selskapet Nergård mente at hvis bearbeidings- og tilbudsplikten fjernes, vil Nergård-konsernet lande og foredle mer fisk langs kysten.

– Dette vil gjøre det mulig å skape flere arbeidsplasser og vi kan få landet betydelig større mengder fersk råstoff til industrien utenom hovedsesongen for kysten, sier han til NRK.

Han mener at med en fjerning av pliktsystemet, vil de være konkurransedyktig med hvem som helst. Nergård eier trålere og produksjonsbedrifter fra Lofoten til Vest-Finnmark.

Leder Geir Ove Ystmark i interesseorganisasjonen Sjømat Norge gjorde det klart at fiskerinæringen trenger store, solide fiskeribedrifter og at dagens pliktordning er gammeldags.

Ystmark advarte mot å redusere kvotene til trålerne dersom pliktene fjernes.

LO på sin side understreket faren for at enkelte anlegg kan bli nedlagt dersom pliktsystemet avvikles slik fiskeriministeren har foreslått.

Tråler

I Hammerfest kommune ønsker mann å sette ned en ny kommisjon for å utrede pliktsystemet for trålerne langs kysten.

Foto: Kystvakten

Ønsker ny behandling

Hammerfest kommune ba om at behandlingen av pliktsystemet utsettes og at det settes ned en ny kommisjon som skal utrede saken.

Marianne Sivertsen Næss

Varaordfører i Hammerfest Marianne Sivertsen Næss sier saken så langt har hatt et fokus; Trålerne. Nå ber hun og Hammerfest kommune om en ny vurdering.

Foto: Allan Klo / NRK

– Det må nedsettes en kommisjon bestående av blant annet fiskeriorganisasjonene, tillitsmenn, berørte kommuner og landindustri, for å belyse og balansere det ensidige synet som presenteres i stortingsmeldinga, sa varaordfører Marianne Sivertsen.

Nå som høringen er gjennomført, skal Stortinget behandle Per Sandbergs stortingsmelding. Dette kommer til å skje i løpet av våren, og før valget.