Her treffer eldrebølgen først

Distriktene i nord forgubbes ifølge nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå. Verst står det til i Loppa der hver tredje innbygger vil være over 70 år i 2040.

Trygve Thomassen

HAR EN MULIG LØSNING: Trygve Thomassen ser at det ikke er mange arbeidsmuligheter for ungdom i Loppa kommune, men han har også et forslag til en løsning på forgubbingsproblematikken.

Foto: André Bendixen / NRK

– Det er nesten ingen ungdommer her lengre, så jeg tilbringer for det meste tida mi her på treningssenteret for meg selv, sier Benjamin Danielsen (19) fra Øksfjord i Loppa kommune.

Benjamin Danielsen

Benjamin Danielsen.

Foto: André Bendixen / NRK

Selv planlegger han også å dra sin vei. Og enda færre unge skal det bli.

For om Statistisk sentralbyrås beregninger slår til vil mer enn 30 prosent av kommunens innbyggere være 70 år eller eldre innen 2040.

– Folk på min alder de har ikke lyst til å bo her lengre, sier Danielsen.

– De drar til steder hvor de trengs. Her i Øksfjord er det ikke så mye som trengs lengre.

Øksfjord, Loppa

VAKKERT, MEN STILLE: Øksfjord er kommunesentret i Loppa. Det er et naturskjønt sted, men mange unge flytter herfra allerede etter ungdomsskolen - og mange kommer ikke tilbake igjen.

Foto: André Bendixen / NRK

Skolen står tom

I gangene på en av skolene i Øksfjord var det for noen år tilbake fult av barneskoleelever. Nå er det kun skolekjøkkenet som brukes på hele skolebygget.

Maria Johansen

Maria Johansen underviser på Øksfjord skole.

Foto: André Bendixen / NRK

Det fødes stadig færre barn i kommunen, samtidig som flere flytter ut.

– Det er kjempetrist og det skurrer jo litt for fremtiden. Vi må jo ha unge mennesker her, sier lærer på Øksfjord skole Maria Johansen.

– Etter ungdomsskolen drar elevene inn til Alta og Hammerfest for å gå på videregående. Her er det jo ikke mulighet til å få noe jobb sånn som det var før. Da var jo ungdommene kanskje på fiskebruket eller dro ut på fiske eller jobbet i butikk og sånn.

Maria Johansen

BARE KJØKKENET STÅR IGJEN: Bare skolekjøkkenet er i bruk i et av Øksfjords to skolebygg. Antallet elever har gått ned de siste årene. Men lærer Maria Johansen mener det ikke nødvendigvis er grunn til å svartmale situasjonen.

Foto: André Bendixen / NRK

– Tida går sin gang

Men om det er tomt på barneskolen, så er det liv og røre et annet sted i Øksfjord: på Nerstranda omsorgsbolig.

Her samles pensjonister i alle aldre tre ganger i uka. Og flere skal de bli i framtiden.

– Det er jo trist å tenke på at det avfolkes, men det er jo ikke noe å gjøre med det, sier Hildur Rydheim.

– Tida går sin gang. Vi rår ikke med det.

Hildur Rydheim

INGENTING Å GJØRE: Hildur Rydheim er en av de som samles på Nerstranda omsorgsbolig. Hun synes det er trist å se at kommunen avfolkes.

Foto: André Bendixen / NRK

Fortsatt håp

I kommunen er man ikke enig om hva man skal gjøre for å stoppe utflyttingen av framtidens loppaværinger. Men ordfører Steinar Halvorsen tror det er mulig å stagge utviklinga, om man ser framover nå.

Steinar Halvorsen

Steinar Halvorsen, ordfører i Loppa kommune.

Foto: André Bendixen / NRK

– Vi er nødt til å være mer offensive og legge planer for det som skal skje om ti år og ikke det som skal skje i morra, sier han.

Selv vil han at kommunen skal satse på bygging av næringsarealer, og forsøke å tiltrekke seg barnefamilier.

Men på eldresenteret har Trygve Thomassen en annen løsning på problemet.

– Det er jo mange unge her ennå. De kan jo produsere mer av den nye slekt, humrer han.