Har ventet på gruvedrift i 12 år

Siden 2005 har Kvalsund ventet på at gruveselskapet Nussir skal etablere seg. Nå satser kommunen på næringsutvikling uavhengig av gruveselskapet.

Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund (Ap)

Ordføreren i Kvalsund, Terje Wikstrøm, mener kommunen må planlegge for næring utover gruvedrift, etter flere år med venting.

Foto: Allan Klo

– I Kvalsund kommune syns vi at vi har venta vel lenge. Det har vi også gitt uttrykk for, sier ordfører i Kvalsund, Terje Wikstrøm.

Han både håper og tror at Nussir en gang vil starte opp i kommunen hans, men 12 år er for lenge på hold mener han. Siden 2005 har kommunen ventet på at det skal bli arbeidsplasser i kobbergruva i Repparfjord.

Må utvikle andre næringer

Gruveselskapet Nussir mangler fortsatt driftskonsesjon, noe både selskapet og kommunen har ventet på i mange år. Nå må ordføreren og kommunen planlegge kommunens næring for fremtiden, også uten Nussir.

– Gjennom arbeid med en strategisk næringsplan har vi fått erkjennelse og ny kunnskap om det vi hadde og har fra før av. Ta for eksempel fiskeri, som lenge har ligget brakk i Kvalsund kommune. Vi har hatt aktive fiskere, men ikke nok satsing på fiskeri, sier ordføreren.

Wikstrøm er overbevist om at det vil bli gruvesatsing i kommunen, men han vet ikke

Øystein Rushfeldt

Direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt kan ikke si noe om når det vil bli gruveaktivitet i Kvalsund.

Foto: Kai-Erik Bull / NRK

når, og mener det er viktig å legge til rette for flere ben å stå på. Han får støtte av direktøren i Nussir, Øystein Rushfeldt.

– Kvalsund kommune ligger jo absolutt godt plassert i nærheten av stor aktivitet. I tillegg er det kort avstand til Hammerfest og Alta, og store arealer til lav pris, sier han.

Motstand i Sametinget

Rushfeldt og Wikstrøm har i mange år hatt flere kamper med Sametinget, som er tydelige på at de jobber for å stoppe kobbergruva i Repparfjord.

Medlem i sametingsrådet, Inger Eline Eriksen Fjellgren, sier at de er klare til å støtte næringsprosjektene i kommunen, så sant det er de rette prosjektene.

– Sametinget ønsker bærekraftige næringer, som ikke går på bekostning av andre

Markopneset industriområde

Grafikken viser Markopneset i Fægfjord, hvor Nussir kan komme til å etablere seg.

Foto: Reklamehuset Nord/Kvalsund kommune

næringer og naturen. Vi støtter absolutt annen næringsvirksomhet i Kvalsund enn Nussir, sier hun.

– Sametingets standpunkt når det kommer til Nussir er at vi kan ikke kan godta at gruvevirksomhet skyver bort reindriften i området og forurenser en nasjonal laksefjord.

Håper på dialog

Eriksen Fjellgren tror ikke gruvedriften i Kvalsund vil bli en realitet. Det gjør ordfører Wikstrøm, som sier at samarbeidet med sametinget kunne vært bedre.

– Jeg skal ikke legge skjul på at klimaet ikke har vært så bra som det burde være. Jeg er litt forundret over sametingets innfallsvinkel i saken, sier han.

– Viss Nussir kommer vil det være viktig at sametinget diskuterer dette med kommunen i forkant, for å sikre de ringvirkningene alle ønsker seg i form av næringsetableringer. jeg syns det blir for passivt å si at de ikke vil diskutere Nussir-saken. Da havnet man i bakleksa.