Nussir velger trolig Markopneset

Gruveselskapet Nussir vurderer ny lokalisering for fabrikklokalene for uttak av kobber i Repparfjord. Området det dreier seg om, er Markopneset i Fægfjord, et industriområde på 500 mål og en fremtidig gullgruve for Kvalsund kommune.

Markopneset industriområde

Grafikken viser Markopneset i Fægfjord, og kan bli Kvalsund kommunes melkeku i årene som kommer.

Foto: Reklamehuset Nord/Kvalsund kommune

– Per i dag følger vi Markopneset ganske tett, og har jobbet mest med det hittil i år. Vi har imidlertid ikke tatt en beslutning om vi går for Markopneset eller på Øyen, der Folldal Verk tidligere hadde aktivitet, sier daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Uttalelsene fra Rushfeldt peker i retning av en pangstart på Kvalsund kommunes prestisjeprosjekt på Markopneset. Dette er et 500 mål, ferdig regulert industriområde som ligger drøye to kilometer lengre ut i Repparfjord enn stedet der man opprinnelig planla tunnelinnslag mot kobberforekomstene på Ulveryggen.

Rushfeldt

– Per i dag følger vi Markopneset ganske tett, og har jobbet mest med det hittil i år, sier daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Foto: Allan Klo / NRK

Mineralsilo

Nussir har allerede fått priser på fabrikkbygninger og en silo som rommer 6000 kubikkmeter mineraler klar for utskiping. Rushfeldt vil imidlertid ikke ut med priser.

– Dette kan vi ikke si noe om foreløpig, annet enn at prismessig kommer vi ut på omtrent det samme som om vi hadde renovert de gamle bygningene. De fleste vet at renovering av eldre bygg kan være vel så kostbart som å bygge nytt. Samtidig registrerer vi at Kvalsund kommune har vært frempå i forhold til Markopneset, noe som betyr mye for oss, sier Rushfeldt.

Fabrikkbygninger Repparfjord

Foreløpige utkast til kobberfabrikken i Repparfjord inkluderer en mineralsilo som kan romme 6000 kubikk med kobber.

Foto: Nussir

Endrer tunnellinnslag

Om Nussir velger å gå for Markopneset, understreker Rushfeldt at selskapet da vil endre på lokaliseringen for tunnelen som leder inn mot kobberforekomstene. Dette er musikk i ørene for kommuneledelsen i Kvalsund, som har brukt store ressurser på klargjøring av industriområdet i Repparfjord.

– Vi er selvsagt fornøyd med signalene vi nå får fra Nussir. Vi har et stort industriområde

Terje Wikstrøm

Ordfører i Kvalsund, Terje Wikstrøm (Ap)

Foto: Liv Inger Somby / NRK

på plass, og med en så stor aktør inne i bildet vil det naturligvis få andre konsekvenser enn at kun Nussir etablerer seg der. Vi får en "drive" på området som vil være veldig viktig, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap).

Mangler driftskonsesjon

Nussir skal i løpet av våren ferdigstille søknaden om driftskonsesjon. Den første versjonen ble sendt til Direktoratet for Mineralforvaltning i august i fjor, men direktoratet ønsket flere utfyllende svar knyttet til kobberutvinning i Repparfjord.

Ifølge Rushfeldt, har investeringsinteressen økt etter at selskap fikk på plass utslippstillatelsen som åpner for deponering av kobberavfall på havbunnen i Repparfjord. Investorene er i hovedsak hjemmehørende i Norge, England, USA og Canada.

– Det har helt klart vært økt interesse, og definitivt enklere å snakke med investorer om ting som ikke angår utslippstillatelsen, sier han.

Investeringsbeslutning for kobberutvinning i Repparfjord, vil trolig foreligge i løpet av første halvår 2018.