Håper debatten i Alta markerte et vendepunkt

Willy Ørnebakk (Ap) og Johnny Ingebrigtsen (SV) tror Finnmark og Troms skal finne en rask løsning på den fastlåste situasjonen.

Willy Ørnebakk og Johnny Ingebrigtsen

Selv om det kanskje ikke ser sånn ut, var det overraskende god stemning mellom Willy Ørnebakk (t.v.) fra Troms og Johnny Ingebrigtsen fra Finnmark under mandagens debatt i Alta.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Mandag kveld arrangerte biblioteket i Alta en åpen debatt om regionsammenslåingen. Formålet var å ta for seg statusen på fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

Som representanter fra forhandlingsutvalgene i de respektive fylkene stilte fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, og leder i hovedutvalget for kompetanse i Finnmark, Johnny Ingebrigtsen.

Johnny Ingebrigtsen

Johnny Ingebrigtsen (SV) håper Troms kan være litt mer raus i sin storebror-rolle, slik at ingen blir overkjørt.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Ingebrigtsen ga uttrykk for at selv om det er en uenighet mellom partene, så er forhandlingsutvalgene også enige på flere fronter.

– Jeg merker at folk har fulgt med på den tabloidiserte nyhetsframstillingen, og ser at folk har behov for å få en mer nyansert framstilling av hva dette handler om. Men det viktigste er engasjementet folk har vist, sa Ingebrigtsen om debatten.

Hans motpart var også enig i at ting ikke er så mørkt som det folk opplever gjennom mediene.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk (Ap) er klar på hva Troms ønsker seg i et nytt storfylke, men har samtidig troen på en bedre tone mellom partene den kommende tiden.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– I mitt hode håper jeg at det her skal bli vendepunktet på det fokuset vi har hatt så langt gjennom rundene i forhandlingsutvalgene. Da har det vært fokus på og medieskriverier, som Johnny sier, om de tingene vi har vært uenig om. Nå håper jeg at man skal få fellesnemnda på plass raskt, sa Willy Ørnebakk.

Tore Wæraas på åpen debatt om regionreformen

Eiendomsutvikler Tore Wæraas var aktivt med i debatten om den nye regionreformen og prosessen så langt.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Håper Troms jenker seg

Ingebrigtsen har også stor tro på at partene skal komme til enighet om en fellesnemnd ganske snart.

– Etter den gode debatten og sekvensen i Finnmarks største kommune tror jeg Troms og Willy Ørnebakk kommer til å jenke seg litt. Det kommer til å skje før uka er gått tror jeg, sa Ingebrigtsen.

Fylkesrådslederen i Troms er ikke like optimistisk rundt tidsaspektet, men har også troen på at partene vil finne en løsning på uenigheten som de har hatt så langt.

– Vi kommer til å få en fellesnemnd etablert. Om det tar én uke, fire uker eller seks uker – det vet jeg ikke. Men da er vi over på et annet fokus, og begynner å tenke på å bygge sammen det nye fylket. Da er vi borte fra det stadiet det har vært mye debatt om i det siste, sa fylkesråden i Troms.

Randi Karlstrøm

En av initiativtakerne bak For Finnmark, Randi Karlstrøm, ga klar beskjed om alle fallgruvene det nye storfylket har. Hun frykter for en sentralisering av den politiske makten i framtiden.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Verner om de ansatte

Ørnebakk og Ingebrigtsen kunne ikke love altaværingene noen offentlige arbeidsplasser, selv om flere i salen tok til orde for et nytt fylkessenter i Alta. Politikerne mener at de som jobber innenfor fylkesadministrasjonene skal kunne se framover noen år til.

SV-politikeren sa i sitt debattinnlegg at de ansatte er garantert jobb i praksis i syv år. Han fikk på mange måter støtte hos sin kollega i Troms om at de ansatte i regionene ikke skulle frykte for framtiden.

Monica Nielsen

Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) holdt et innlegg under debatten. Hun var klar på at man nå må se framover, og at alle kommunene i det nye storfylket måtte få ta del i prosessen.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK