Frykter for produksjonen lengst nord

Nord-Norges største produsent av egg kan måtte legge ned driften dersom landbruksministeren får det slik han vil.

Svein Slåtsveen

Eggbonde Svein Slåtsveen fra Finnmark er landets nordligste eggbonde. Her med sin sønn.

Foto: PRIVAT

Årsaken er at landbruksministeren i jordbruksmeldinga vil fjerne mottaksplikten som Nortura og andre pakkerier har til å kjøpe egg fra hele landet.

– Hvis mottaksplikten blir borte og Nortura velger å ikke hente eggene i Finnmark, er vi ferdige, sier Svein Ivar Slåtsveen

Slåtsveen i Bekkarfjord produserer 1 million egg i året. Det gjør han til Nord-Norges største produsent av egg, selv om de er lengst unna pakkeriene lenger sør i landet.

Egg

I jordbruksmeldingen vil landbruksministeren fjerne mottaksplikten som Nortura og andre pakkerier har til å kjøpe egg fra hele landet.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Mottaksplikt

I dag har Nortura og andre pakkerier i Norge mottaksplikt. Det betyr at de er pliktig til å kjøpe egg fra alle produsenter i landet.

I årets jordbruksmelding vil Landbruksministeren fjerne denne mottaksplikten, og det vil få konsekvenser i store deler av Norge, mener Slåtsveen.

– Hvis Nortura kommer i den situasjonen at fellesskapet ser at det koster for mye å hente egg i Finnmark, så kan de la være å gjøre det. Da sliter vi i Nord-Norge, fordi vi er langt unna pakkeriene. Vi er de nordligste i Norge som driver med egg, så det er bare å innse at det er vi som faller først, sier Slåtsveen.

– Sentralisering

Finnmark Bondelag er sterkt kritisk til forslaget om å fjerne mottaksplikten for egg og geitemelk, og I tillegg endre markedsordningen for korn og svin. Ordning skal sikrer produksjon i distriktene.

Bondelaget peker på at dagens markedsordning ikke har negative effekter for forbrukeren, heller ikke for konkurransen i markedet, ifølge et utvalg nedsatt av regjeringen selv har fastslått.

Fylkesleder i bondelaget, Grete Liv Olaussen, sier regjeringa legger opp til en sentralisering hvis de fjerner denne ordningen.

– Regjeringen legger opp til at man skal produsere mest mulig i de sentrale strøkene av landet. Det vil ikke lenger være økonomi i å produsere i Finnmark, sier Olaussen

Landbruksdepartementet har foreløpig ikke kunne stille til intervju.