Foreslår å samle Nord-Norge i ett fylke

TROMSØ: Venstre kan gå inn for å legge ned nesten samtlige av landets fylkeskommuner og erstatte dem med så få som fem regioner.

Venstre landsstyremøte

Venstre holder sitt landsstyre i Tromsø denne helgen.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

I et forslag fra Hordaland Venstre som skal behandles av Venstres landsmøte lørdag, går partiet inn for en såkalt «landsdelsmodell» der dagens 19 fylkeskommuner erstattes av sju folkevalgte regioner skriver Nationen.

– Jeg syns sju er et interessant tall, forslaget er bygget på en utredning fra Møreforsking. Men vi kan også se for oss ned til fem regioner. Vi har i dag fem helseregioner og fem regioner for barnevern, så det kan være naturlig, sier fylkesleder Geir Kjell Andersland i Hordaland Venstre.

Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre og byråd i Oslo, bekrefter ovenfor Nationen at fem til sju regioner ikke er urealistisk for partiet.

– Det er i størrelsesordenen der det ligger, men jeg er mer opptatt av å diskutere oppgaver enn av antall, sier hun.

Her er de foreslåtte regionene:

  • Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal slås sammen.
  • Nordland, Troms og Finnmark blir ett fylke
  • Agder-fylkene blir region Sør.
  • Øst-Norge strekker seg nesten opp til Midt-Norge, som består av Nord- og Sør-Trøndelag.
  • I alternativet med sju regioner er region Øst delt i to, og Møre og Romsdal delt i to.