Folkeavstemning i dag – bygdebosatt frykter sentralisering

I dag er det Loppa-folkets tur å stemme over hvorvidt man ønsker å danne kommunalt «giftermål» med nabokommunene. – En sammenslåing betyr sentralisering, sier bekymret bygdeboer.

Kvænangen, Loppa og Alta kommuner

POTENSIELL NY STORKOMMUNE: Kvænangen kommune i Nord-Troms, og Loppa og Alta kommuner i Finnmark kan bli slått sammen som følge av kommunereformen. Kvænangen har allerede unnagjort sin rådgivende folkeavstemning.

Foto: (Grafikk) / NRK

Loppa kommunes innbyggere inntar i dag valglokalene for å avgi sin rådgivende stemme, om hvorvidt man ønsker at Loppa skal slås sammen med Alta – og eventuelt også Nord-Troms-kommunen Kvænangen (ekstern lenke).

– Jeg kommer til å stemme «nei» fordi vår kommune har områder som kan utvikles, og vi har en kommuneøkonomi som gjør at vi fortsatt kan stå alene.

Dette sier Berit Land. Hun er leder i Bergsfjord utvikling, men vil understreke at hun i denne saken ikke uttaler seg i kraft av ledervervet – men som vanlig innbygger av bygda.

– En sammenslåing betyr sentralisering, og sentralisering har aldri ført til at utkantene har blitt styrket. Loppa kommer til å bli en utkant i en eventuell ny Alta kommune, sier Land.

Bergsfjord

VAKKER BYGD: I Bergsfjord i Loppa kommune er man avhengig av ferge og hurtigbåt for transport av folk og gods. Bygda har et oppvekstsenter, og det ble registrert 114 innbyggere i bygda per 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Foto: Loppa kommune

Erkjenner kunnskapsmangel

Rut A. Olsen

«TJA» TIL SAMMENSLÅING: Rut Olsen er kommunestyrerepresentant for Kystpartiet i Alta kommune.

Foto: Knut Åserud / FFK

– Jeg erkjenner å ikke inneha god nok informasjon om saken til å kunne ta hundre prosent stilling til sammenslåingen – og det gjelder både overfor Loppa og Alta.

Dette sier Rut Olsen i Kystpartiet i Alta.

– Jeg vet da heller ikke om jeg nødvendigvis er noe motpart til Berit Land i denne saken, tillegger hun.

– Men skulle det bli en sammenslåing mellom Alta og Loppa, så er vi altapolitikere nærmest forpliktet til å reise ut i distriktene og gjøre oss kjent med hele storkommunen, forsikrer Olsen.

Vil ikke «snu ryggen» til nabokommunen

Bergsfjord-bosatte Berit Land tar gjerne til ordet for mer samarbeid kommunene imellom, selv om hun er motstander av kommunesammenslåing.

– Jeg synes vi loppaværinger må fokusere på det vi allerede har i dag, slik som viktige næringsområder som vi kan videreutvikle. Vi har nå kort vei fra innbygger til kommunestyre, sier Land.

– Men dette betyr ikke at vi skal snu ryggen til Alta. I mange saker kan vi samarbeide slik at vår felles region bli sterk. Men det greier vi fint uten at vi blir én kommune, understreker hun.

– Men Loppa kommune må ikke gi fra seg muligheten å sjøl utvikle sitt eget samfunn. Vi har en god kommune og handlefrihet nå, sier Berit Land til slutt.

I Loppas andre nabokommune Kvænangen, ble det for øvrig et rungende nei til sammenslåing fra innbyggerne.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har poengtert at folkeavstemningene rundt omkring i kommunene kun er av rådgivende karakter.