Hopp til innhold

Sanner: Ikke folkeavstemning som bestemmer

Uansett hvor tydelig en folkeavstemning viser nei til kommunesammenslåing, er det lokalpolitikerne som skal bestemme. Det sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på et av K5-møtene i landsdelen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Lokalpolitikerne har et selvstendig ansvar for å vurdere om de har styrke til å gi innbyggerne gode tjenester 20-30 år frem i tid ved å stå alene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H )

Det er stor motstand blant innbyggerne i de mindre kommunene. Ordførerne i Arendal, Gjerstad, Risør og Tvedestrand hadde inngått en intensjonsavtale om sammenslåing, men innbyggerundersøkelsene slo beina under prosjektet. Folket vil ikke.

Lokalpolitikerne er demokratisk valgt, og har et selvstendig ansvar.

Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister

4K skulle bli storkommunen som kunne stå opp mot «K5-Nye Kristiansand» i Vest-Agder. Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene utalte at kommunesammenslåingen har endt med et gedigent mageplask i hele landet.

I Vest-Agder er det bare innbyggerne i Kristiansand som sier et tydelig ja til å samarbeide. I Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen er folket delt.

Plikter ikke å følge hva folket mener

K5 ordførere

De fem ordførerne som ønsker å danne storkommunen «Nye Kristiansand» . Nå oppfordrer kommunalministeren lokalpolitikerne til først og fremst å ta et selvstendig ansvar, fremfor å følge folkeavstemningene.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

6. juni holdes det rådgivende folkeavstemninger i disse kommunene. Sanner mener politikerne på ingen måte plikter å følge utfallet av dem:

– Det er lokale politikere som skal foreta en vurdering etter at man har hørt innbyggerne.

– Hva er poenget med en folkeavstemning dersom folkets mening til syvende og sist ikke skulle telle?

– Det er naturlig at dette har lokal forankring, men det er de demokratisk valgte lokalpolitikerne som må ta ansvar for om kommunen kan stå alene.

– Dersom oppslutningen på en folkeavstemning er høy, og flertallet sier nei, er det likevel OK at en ordfører går inn for å slå sammen en kommune?

– Svaret er det samme. Lokalpolitikerne er demokratisk valgt, og har et selvstendig ansvar.

– Du tenker ikke det vil være umotiverende å svare ja eller nei på en folkeavstemning dersom ordføreren likevel ikke vil følge utfallet?

– Jeg tenker det er viktig at folk stiller opp der hvor det legges opp til folkeavstemning, men lokalpolitikerne er demokratisk valgt, og har et selvstendig ansvar.

Hægebostad lyttet til folket

Margrethe Handeland

Ordfører i Hægebostad, Margrethe Handeland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I mars holdt Hægebostad kommune folkeavstemning, og da viste den et klart nei til å slå seg sammen med Lyngdal og Audnedal.

Lokalpolitikerne lyttet til resultatet, og begynte å jobbe med andre muligheter.

Nå er det klart at Hægebostad kommune skal holde ny folkeavstemning 19. og 20.juni. Denne gangen blir innbyggerne spurt om sammenslåing med Kvinesdal eller Lyngdal.

null
Spiller nå
Verdens farligste krokodilleart til dyrehage på Agder 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,6 kr
Dyrest kl. 00 1,15 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %