Flest overvektige ungdommer i nord

Nord-Norge har en større andel overvektige ungdommer enn resten av landet. – Vi opplever at barn og unge blir henvist til oss på grunn av mer alvorlig fedme, sier overlege.

Overvekt

En større andel ungdommer sliter med overvekt og fedme i nord enn i resten av landet.

Foto: Colourbox

I 2014 hadde 27,5 prosent av 17-åringene i Helse Nord overvekt eller fedme, mens landsgjennomsnittet ligger på 23 prosent.

I rapporten fra Barnevekststudien i Folkehelseinstituttet viser de blant annet til sosioøkonomiske forskjeller som årsak til fedme. Lavere utdanning er en faktor, og ungdom i små kommuner kommer dårligere ut enn ungdom i store kommuner.

– Trist når det er kommet så langt

Ane Kokkvold er spesialist i pediatri og overlege ved barneavdelingen på Hammerfest sykehus. Hun er ikke fremmed for problemet.

Barnelege Ane Kokkvold

Ane Kokkvold er spesialist i pediatri og overlege ved barneavdelingen på Hammerfest sykehus.

Foto: Marit Kvarum/Helse Finnmark

– Vi opplever at barn og unge blir henvist til oss på grunn av mer alvorlig fedme. Det er trist når det er kommet så langt, da er det mye vanskeligere å gjøre noe med det. Det beste er når de kommer tidligere, og de kanskje enda er fysisk aktive og for eksempel deltar i kroppsøving på skolen, da er det lettere å få snudd og få gjort noe med det.

Hun har ikke en forklaring på hvorfor forholdene er dårligere i nord.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si at vi i nord lever så veldig mye mer usunt enn andre, sier hun.

– Risikofaktorer for utvikling av sykdommer

Fylkeslege i Finnmark, Eivind Merok, kan heller ikke si noe om hvorfor det er flere overvektige i nord enn ellers i landet.

– Men det er stort sett to ting, maten vi spiser, og hvor mye vi beveger oss, sier han.

Han sier at fedme, som er alvorligere enn overvekt, kun gjelder noen få av dem som er registrert i denne undersøkelsen.

Eivind Merok

Fylkeslege Eivind Merok sier at overvekt og fedme må tas på alvor, men advarer mot kroppspress.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Uansett hvor i landet det er, så er overvekt og særlig fedme risikofaktorer for utvikling av ulike sykdommer, og man tar gjerne med seg dette fra barn- og ungdomstiden og inn i voksen alder.

Vil unngå overdrevet kroppsfokus

Merok sier at fedme og overvekt må tas på alvor, men at man også må være forsiktig så fokuset ikke blir feil.

– Det er veldig viktig for oss å understreke at man ikke må snu dette i motsatt retning og skape overdrevet kroppsfokus og slankehysteri. Noe av det viktigste er å bli god venn med egen kropp, bevege den godt, og spise fornuftig og sunt, sier han.

Ifølge Kokkvoll kan det være lurt å søke hjelp lokalt i kommunen hos helsesøster eller fastlege hvis man ønsker råd.

– Det er så vidt jeg vet ikke påvist ved forskning at barn og unge som har fått hjelp til å håndtere mer alvorlig overvekt og fedme, senere har fått spiseforstyrrelser. Det er heller motsatt, da de får hjelp til det på en profesjonell måte, i stedet for å prøve ut rare slankeprosjekter på egenhånd.