Dette kan bli endestasjonen for en ny jernbane i nord

En arktisk jernbane som ender i en gedigen havn i Kirkenes. Slik ser framtida ut for både norske og finske interesser som jobber for mer tog i nord. Men ikke alle er like begeistra.

Kirkenes havn

Slik ser finske interessenter for seg at Kirkenes havn og endestasjon på en arktisk jernbane kan bli i framtida. Illustrasjon: arcticcorridor.fi

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger mener Kirkenes kan bli et knutepunkt for transport i Baretnsregionen.

– Jeg er sikker på at en jernbaneløsning vil komme. Og det vil skje som følge av den øvrige satsinga på utvikling i nordområdene, sier Rafaelsen. og han mener det er en linje mellom Rovaniemi i Nord-Finland og Kirkenes som er mest aktuell.

Har etablert kontakt

Han forteller at han allerede har tatt kontakt med ordføreren i Rovaniemi for å få satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med en jernbaneløsning.

Rune Rafaelsen

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger har tro på jernbane fra Finland til Kirkenes.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

– Utfordringen er naturligvis å få en statlig forankring på norsk side. Derfor vil jeg ta opp saken på Arbeiderpartiets landsmøte i april neste år, og jeg har store forhåpninger om at landsmøtet kommer til å si ja til at man skal jobbe med denne jernbaneforbindelsen, sier Rafaelsen.

Ny vei og havn

Norske veimyndigheter har fokus på nye veier, og med ny vei planlegges også ny havn i Kirkenes. Finske interessenter har til og med laget en modell av hvordan ei slik havn med en endestasjon for jernbanen vil se ut.

Men regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen sier det i dag ikke er noe som tyder på en realisering. av en jernbane.

– I forbindelse med tidligere nordområdeplanlegging er ulike jernbaneløsninger vurdert. Men i dag er ingen konkrete prosjekter kommet så lang som at man snakker om realisering, sier Naimak.

– Flere mineralfunn i Nord-Finland og et økt fokus på mineralnæringa i Nord-Norge tror jeg fører til at en jernbane kommer stadig nærmere, sier Rafaelsen.

Motstand fra reindrifta

Men en jernbane nordover fra Rovaniemi og til Finnmark møter motstand.

Johan Aslak Logje

Johan Aslak Logje er leder for Kautokeino vinterbeiter, og skeptisk til ei toglinje gjennom beiteland.

Foto: Roger Manndal

Reineier og leder av Kautokeino vinterbeiter, Johan Aslak Logje trekker fram problemene som allerede finnes på vinterstid langs jernbanelinja i Nordland, og at det i Finnmark er betydelig mer rein.

– Det er ikke lett å holde rein borte fra ei jernbanelinje. Vi ser jo bare på hvordan det er langs veiene. Vi frykter at dette kan bli et stort problem, sier Logje.

Han sier de nå vil se nærmere på hvor realistisk planene om ei jernbanelinje er.