Denne karen skaper frykt blant fiskerne i nord

Kongekrabben oppdages stadig lenger sør. Nå skaper den russiske krabbearten frykt blant fiskere i nord. – Det er dårlig nytt at fiskerne i Altafjorden har fått garnene fulle av kongekrabbe, sier leder i Tromsø fiskarlag, Paul Olaisen.

Kongekrabbe

Utbredelsen av kongekrabben skaper frykt blant fiskerne i Troms

Foto: Kai-Erik Bull / NRK

– Om et år eller to er den vel også i Kvænangen, og så brer den seg vel vestover i hele Troms. Den kommer vel til å overta helt, mener Olaisen

Og seniorforsker ved havforskningsinstituttet Jan Sundet bekrefter at kongekrabben er funnet også i Troms. Faktisk så langt sør som i Balsfjorden.

– Det er gjort flere funn innerst i Balsfjorden av lokale fiskere, sier han.

Video Forsker Jan Sundet om kongekrabbefisket

Sundet forteller at det og er oppdaget krabbeyngel i Balsfjord, og han tror dette er fordi krabben har fått hjelp.

– Vi tror rett og slett noen har tatt med seg krabbe og satt ut i Balsfjord. Derfor er den akkurat der og foreløpig ikke i fjordene lenger nord i Troms, som Kvænangen og Lyngen, sier han.

Og Sundet sier en krabbe med rogn er nok til å danne grunnlag for en ny bestand.

Bekymret

Paul Olaisen

Paul Olaisen er leder i Tromsø fiskarlag.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Og leder for Tromsø Fiskarlag Paul Olaisen er redd for hva som skjer med områdene som krabben invaderer. – Vi har jo hørt skrekkhistorier fra Finnmark om forørkning, sier han og mener det bare er et tidsspørsmål før krabben er godt utbredt i Troms.

Olaisen tror heller ikke det vil være like god økonomi i å drive krabbefiske som det er å fiske etter kveite eller torsk.

Jon Røkenes er dykker, og har dykket mye blant annet i fjordene i Finnmark. Han har med selvsyn kunnet konstatere at krabben har store innvirkninger på omgivelsene sine.

– Krabben graver jo opp havbunnen og lever av det den finner der. Det som da blir igjen er bare algevekst, sier han.

– Ikke ørken

Forsker Jan Sundet ved havforskningsistituttet sier de har studert forholdene i de to største krabbefjordene i Finnmark, Varanger og Porsanger. Og Sunde er ikke villig til å bruke betegnelsen" forørkning. "

– Det vi ser i begge fjordene er at krabben er med på å endre faunasystemet på bunnen. Det betyr en annen sammensetning av fauna, og ingen ørken, sier han.