Ble lovet statlig støtte - og gikk for dårligste havnevalg

Staten ville betale for reguleringsplanen, og Sør-Varanger kommune valgte derfor å gå for et havnealternativ som bare ukere senere ble stempla som det dårligste.

Video Spøkelsesskip forlatt i Kirkenes

Det er ofte trangt om plassen på den nåværende havna i Kirkenes.

Foto: Nyhetsspiller

Høybukta vest er det dårligste alternativet til stamnetthavn i Sør-Varanger. Det konkluderer en rapport bestilt av kommunen selv. Men bare få uker før rapporten kom, vedtok et enstemmig kommunestyre å jobbe for ei stamnetthavn nettopp i Høybukta vest.

Leirpollen er beste alternativet, heter det i rapporten fra Asplan Viak. Og for ti år sia så kommunen seg ut akkurat Leirpollen og regulerte det til havneutbygging.

Bekymra over prosessen

Den forrige ordføreren i Sør-Varanger, Cecilie Hansen fra Senterpartiet, er bekymra.

Cecilie Hansen

Tidligere ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen (Sp), er bekymra over hvordan havneutbyggingssaken har blitt behandla.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Det er merkelig at man bestiller en rapport og så tar beslutninga i kommunestyret uten å ha den som grunnlag. Jeg syns det er på grensen til useriøsitet å håndtere en så stor sak på denne måten, sier Cecilie Hansen.

Innholdet i rapporten kommer derimot ikke som noe sjokk på Hansen.

– Vi har jo fått tilbakemeldinger på at det er gode forhold på Leirpollen og det er nesten ti år sia kommunen pekte på det området. Så jeg er ikke overraska, men jeg er veldig bekymra over prosessen, sier den tidligere senterpartiordføreren.

Leirpollen beste alternativ

I rapporten utpekes altså Leirpollen som både det beste og billigste alternativet. Prisen er anslått til 360 millioner kroner for Leirpollen og 400 millioner for Høybukta vest.

Men så fikk både tidsnød og statens tilbud om reguleringsstøtte avgjørende betydning.

– Vi valgte å gjøre det som regjeringa la opp til, nemlig å gå for Høybukta vest. Og vi fikk tilbud om statlig regulering. Vi ville ikke hatt råd til å gjøre dette ellers, i tillegg til reguleringa vi allerede har gjort på Leirpollen, sier Arbeiderparti-ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

Les også: Alle vil bygge ny havn, og alle var enig – så dukket to utfordrere opp

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap), sier kommunen måtte si ja til statens tilbud om regulering av Høybukta vest.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

Han sier kommunen måtte ta ei rask beslutning og mener rapporten ikke forandrer noe.

Ordføreren mener det var viktig og riktig av kommunestyret å jobbe sammen med staten om å utvikle Høybukta vest til ei stamnetthavn.

Trodde på de statlige vurderingene

– Vi var nødt til å ta hensyn til de statlige vurderingene. Da vi hadde møte med regjeringas representant, stilte vi det samme spørsmålet om det var gjort miljøvurderinger og så videre. Det fikk vi klart bekrefta, og da så vi ingen grunn til ikke å ta beslutninga, sier Rune Rafaelsen.

– Men har kommunestyret fatta ei beslutning på et godt nok opplyst grunnlag når man ikke har venta på den rapporten som var bestilt?

– Det var helt nødvendig å følge det opp ut fra de retningslinjer og vurderinger som regjeringa hadde gjort. Noe annet ville vært useriøst, sier ordføreren.