NRK Meny
Normal

Bellona: Russisk utslipp i nord rett til værs

Nye tall fra Bellona viser at miljøskadelige utslipp øker kraftig på den russiske siden av grensen mot Norge i nord.

Nickelverket i Nikel

Bellona hevder nikkelutslippene fra anlegget i Nikkel tredoblet seg i fjor, sammenlignet med år 2013.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Miljøorganisasjonen har hentet inn opplysningene i forkant av sin årlige miljøkonferanse i St. Petersburg, som startet onsdag denne uken.

Bellonas tall er basert på opplysninger de russiske industrigigantene selv har rapportert inn.

Tallene viser at nikkelutslippene fra anlegg i Nikel og Zapoljarnij ble nær tredoblet i 2014 sammenlignet med året før.

Kobberutslippene ble doblet i fjor, og også utslippene av både svoveldioksid og tungmetaller økte sterkt i 2014.

En årsak til de økte utslippene er ifølge Bellona at Norilsk Nickel på Kolahalvøya (KGMK) vesentlig har utvidet sitt uttak av malm lokalt.

– Bellona er svært bekymret, fordi dette kan føre til vesentlig forverring av miljøsituasjonen for grensebeboere på begge sider av den norsk-russiske grensen. Dette gjelder både luft- og vannkvalitet, sier Bellona-rådgiver Gradislava Potapova til NTB.

Fjoråret innebar nemlig også en dobling av utslippene av urenset vann fra produksjonsprosesser. Urenset industrivann fra KGMK slippes ut blant annet i elven Kolos-Joki, som renner videre ut i innsjøen Kuetsiarvi nær norskegrensen og Pasvikelva i Finnmark, ifølge Bellona.

Les også:

Smelteverk i Nikel

Smelteverket i Nikel ligger kun få kilometer fra den Norske grensen i Finnmark.

Foto: Skjalg Fjellheim / Scanpix