I norgestoppen på forekomster av tungmetaller

Konsentrasjonen av tungmetaller i Karpedalen i Sør-Varanger er blant landets høyeste, og er stadig økende. Forskerne vet ikke hvorfor.

Smelteverk i Nikel i 1996

Utslipp fra fabrikkene på Russisk side av grensen, her Nikel, gjør at norske forskere finner høye forekomster av tungmetaller i naturen i Sør-Varanger.

Foto: Skjalg Fjellheim / Scanpix

– Det er ikke samsvar mellom våre funn, og de offisielle utslippstallene som vi får opplyst fra russisk hold. Så her er det noe vi ikke vet, sier Tore Flatlandsmo Berglen i Norsk institutt for luftforskning.

Klar økning

Forskerne har over tid registrert en økning av tungmetaller i naturen rundt den russiske grensen.

– I våre målinger ser vi klare økninger fra 2004 og fremover, sammenlignet med tallene før 2004, sier Berglen som tar tatt prøvene i løsmasser Pasvik og Karpedalen. Også Norsk institutt for vannforskning sine vannprøver fra Jarfjordfjellet og NTNUs prøver i mose viser den samme tendensen.

– Verdiene er høye, men de bryter ikke grenseverdiene som norske myndigheter har satt, sier Berglen. Men det gjør derimot karbondioksidforurensningen i luften.

Bryter norsk lov

– Luftkvaliteten i Karpedalen medfører brudd på norsk lov, sier Berglen.

Utslippene fra Nikel og Zapoljari er i dag på rundt 100.000 tonn i året. Det er fem ganger mer enn det Norge samlet slipper ut, men er en nedgang i forhold til tidligere år.

– Det er lavere enn for 30 år siden, men fortsatt høyt, påpeker Berglen

Han mener det ikke er grunn til bekymring for folk som bor i området.

– Det er ikke farlig å spise fisk fanget i området, selv om man kanskje kan styre unna de eldste gjeddene. Bær er heller ikke farlige å spise, sier Berglen, men et forskningsprosjekt skal nå se på mulige konsekvenser for mennesker.

Forsker på konsekvenser

– Vårt hovedfokus er å finne ut hvorvidt økningen av tungmetaller når ut til folk, sier Torkjel Sandanger som er førsteamanuensis ved avdeling for Samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø.

Han er med å lede forskningsprosjektet som skal ferdigstilles mot slutten av året.

– Vi vil også finne ut om den dårlige luften som blir målt i Karpedalen når frem til folk, sier Sandanger.

Hittil er det reinen som har gitt forskerne mest svar.

– Reinkjøtt er veldig lite påvirket av tungmetaller i området, forteller Sandanger.

Om dette gjelder resten av dyrelivet og for mennesker er for tidlig å si noe om. På 90-tallet ble det også gjort helseundersøkelser knyttet til utslippene fra Russland. Den gang konkluderte man blant annet med at nikellspredningen var liten - Tromsø viste høyere nikellnivåer enn Kirkenes.