Hopp til innhold

Norge får skylden for forurensning i Russland

– Norge står for minst 50 prosent av forurensingen i Murmansk-regionen.

Nickelverket i Nikel

Bellona mener Norilsk Nickels smelteverk i Nikel uten tvil er den største forurenseren i Murmans fylke. Myndighetene i fylket mener derimot at Norge er den største forurenseren.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Det mener Vladimir Khrutski, viseminister for naturressurser i Murmansk fylke. Det var på et møte tidligere denne uka uttalelsen kom ifølge Anna Kirejeva i Bellona Murmansk.
Møtet som Murmansk fylke inviterte til hadde tittelen "Evaluering av miljøet i Murmansk: ulike synspunkter".

Russiske selskaper gjør en god jobb

Khrutski tallfestet det han mener er vestlig forurensning i Murmansk ytterligere.

– Minst 52 prosent av forurensningen i Murmansk kommer fra vesten, sa angivelig Khrutski som også brukte mye tid på å skryte av flere av fylkets store forurensere som Norilsk Nickel. Selskapet har i en rapport tidligere i år av Bellona blitt dratt frem som den verste forurenseren i fylket.

– Selskapene gjør en god innsats for miljøet, og betaler mye for forurensningen de står for, mener derimot Khrutski som la til at selskapene respekterer miljømyndighetene.

Kirejeva i Bellona som referer dette på Bellonas egne nettsider, sier at det ikke hersker tvil om at forurensning over landegrensene skjer, og at vinden ofte står fra vest til øst.

– Men Khrutski navnga ingen norske selskaper han mener står for denne forurensningen, skriver Kirejeva.

Vesten får skylden på russisk tv

De russiske miljøbyråkratene bruker mye av tiden sin på å avlede oppmerksomheten fra egne problemer mener Bellona.

– De skylder på hvilken vei vannet renner når det gjelder tungmetallforurensning mot Norge, og skylder på vestlige forurensere når de intervjues på tv, sier Anna Kirejeva.

Hun fikk direkte kritikk på møtet som representant for Bellona, og ble beskyldt får å komme med usaklig kritikk. Bellona på sin side mener møtet viser hvordan miljømyndighetene i Murmansk ignorer viktige temaer.

– Noen miljøutslipp knyttet til uheldige værforhold innrømmer de, men totalt sett mener de alt er greit. For dem er det norsk industri, og miljøvernorganisasjoner som er problemet, sier Kirejeva.